ตรงกันข้าม

74 cartes flash imprimables en Thaïlandais pour apprendre le sujet "Mot Opposés"
 • สั้น - court
 • สูง - haut
 • เตี้ย - bas
 • เร็ว - rapide
 • ช้า - lent
 • หนา - épais
 • บาง - fin
 • อ้วน - gros
 • ผอม - mince
 • แก่ - âgée
 • เด็ก - jeune
 • ของเทียม - artificielle
 • ของมีชีวิต - vivante
 • แห้ง - sec
 • เปียก - humide
 • เรียบ - lisse
 • มีหนาม - barbelés
 • ร้อน - chaud
 • เย็น - froid
 • สีเข้ม - de couleur sombre
 • สีจาง - de couleur claire
 • เปิด - ouverte
 • ปิด - fermée
 • สว่างจ้า - lumineux
 • สลัว - faible
 • แข็งแกร่ง - fort
 • เปราะบาง - fragile
 • มีพิษ - toxique
 • กินได้ - comestible
 • มีความสุข - heureux
 • เศร้า - triste
 • หวาน - doux
 • เปรี้ยว - acide
 • ตรง - droites
 • หยิก - bouclées
 • ข้างบน - supérieur
 • ข้างล่าง - inférieur
 • แต่งตัว - habillé
 • โป๊ - non habillés
 • ใจดี - aimable
 • ใจร้าย - méchants
 • นูน - volume
 • ราบ - plat
 • เส้นโค้ง - courbe
 • เส้นตรง - droite
 • สีสัน - la couleur
 • ขาวดำ - noir et blanc
 • คม - pointu
 • ทู่ - émoussé
 • ดูดี - beau
 • น่าเกลียด - laid
 • ขวา - à droite
 • ซ้าย - à gauche
 • ยาก - difficile
 • ง่าย - simple
 • รวย - riche
 • จน - pauvre
 • ใหญ่ - grand
 • เล็ก - petit
 • ใหม่ - nouveau
 • เก่า - vieux
 • หนัก - lourd
 • เบา - léger
 • สด - mûre
 • เน่า - pourri
 • นุ่ม - doux
 • แข็ง - dur
 • สะอาด - propre
 • สกปรก - sale
 • มากมาย - beaucoup
 • น้อย - peu
 • เต็ม - plein
 • ว่าง - vide
 • ยาว - long
Télécharger les fiches Mot Opposés
กินได้ cartes flashขวา cartes flashของมีชีวิต cartes flash

Cartes Adjectifs en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Thaïlandais.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Thaïlandais.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual คุณศัพท์ pour les tout-petits (74 cartes en Thaïlandais)