حیوانات

10 карточек для изучения темы Домашние животные на Фарси языке!
 • لاک پشت - черепаха
 • گربه - кот
 • سگ - собака
 • ماهی - рыба
 • طوطی - попугай
 • موش - мышь
 • خوک هندی - морская свинка
 • موش بزرگ - хомяк
 • چینچیلا - шиншилла
 • قناری - канарейка
Скачать карточки "Домашние животные"
خوک هندی карточки энциклопедических знанийسگ карточки энциклопедических знанийطوطی карточки энциклопедических знаний

جانوران مزرعه

15 карточек для изучения темы Животные в деревне на Фарси языке!
 • خر - осел
 • شتر - верблюд
 • گاو - корова
 • اسب - лошадь
 • خوک - свинья
 • گاو نر، قلدر - бык
 • بز - коза
 • خرگوش - кролик
 • گوسفند - овца
 • زنبور عسل - пчела
 • اسب کوتاه - пони
 • گوسفند نر - баран
 • گوزن شمالی - северный олень
 • لاما - лама
 • کویپو - нутрия
Скачать карточки "Животные в деревне"
اسب карточки энциклопедических знанийاسب کوتاه карточки энциклопедических знанийبز карточки энциклопедических знаний

حیوانات جنگل

21 карточек для изучения темы Животные африки на Фарси языке!
 • شیر - лев
 • زرافه - жираф
 • فیل - слон
 • کرگدن - носорог
 • گربه وحشی - оцелот
 • چیتا - гепард
 • گوریل - горила
 • مورچه خور - муравьед
 • راسو - тапир
 • پاندای قرمز - малая панда
 • میمون - гиббон
 • ببر سفید - белый тигр
 • میمینک - сифака
 • میمون - обезьяна
 • پلنگ - леопард
 • گربه وحشی - ягуар
 • سوسمار - крокодил
 • ببر - тигр
 • گورخر - зебра
 • اسب آبی - бегемот
 • پاندا - панда
Скачать карточки "Животные африки"
اسب آبی карточки энциклопедических знанийببر карточки энциклопедических знанийببر سفید карточки энциклопедических знаний

Животные картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Фарси
Карточки Домана Морские животные
Морские животные  29 карточек
Создать карточки
на Фарси
Карточки Домана Насекомые
Насекомые  23 карточки
Создать карточки
на Фарси
Карточки Домана Лесные животные
Лесные животные  22 карточки
Создать карточки
на Фарси
Карточки Домана Животные арктики
Животные арктики  14 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Фарси!

Больше нет доступных наборов карточек на Фарси языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Фарси.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"حیوانات" - Визуальный Фарси Словарь для Малышей (46 картинок)