மின்னணுவியல்

32 Tamil printable flashcards for learning Electronics topic
 • தொலைபேசி - telephone
 • கணிப்பபொறி - calculator
 • குளிர்சாதன பெட்டி - fridge
 • உறைவிப்பான் - freezer
 • துணி துவைக்கும் இயந்திரம் - washing machine
 • உலர்த்தி - dryer
 • குளிரூட்டி - air conditioner
 • தூசி உறிஞ்சி - vacuum cleaner
 • கை உலர்த்தி - hand dryer
 • முடி உலர்த்தி - hair dryer
 • சவரன் - shaver
 • இஸ்திரி - iron
 • தையல் இயந்திரம் - sewing machine
 • விளக்கு - lamp
 • மின் விசிறி - fan
 • நீர் கொதிகலன் - heater
 • இறைச்சி சுடும் இரும்புப் பாத்திரம் - grill
 • அடுப்பு - stove
 • சூளை - oven
 • பிரித்தெடுக்கும் பேட்டை - extractor hood
 • பாத்திரங்கழுவி - dish washer
 • நுண்ணலை - microwave
 • அரிசி குக்கர் - multicooker
 • இறைச்சி அறவை இயந்திரம் - meat grinder
 • சாறுள்ள - juicer
 • கலப்பான் - blender
 • கலவை - mixer
 • வாட்டல் கரண்டி - toaster
 • சாண்ட்விச் தயாரிக்கும் இயந்திரம் - sandwich maker
 • எடை அளவு இயந்திரம் - scales
 • தண்ணீர் கெட்டி - electric kettle
 • கொட்டைவடிநீர் இயந்திரம் - coffee machine
Download Electronics Flashcards
அடுப்பு picture flashcards அரிசி குக்கர் picture flashcards இறைச்சி அறவை இயந்திரம் picture flashcards

Household Appliances cards pending creation

Create cards
in Tamil
Gadgets flashcards
Gadgets  flashcards

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual வீட்டு உபகரணங்கள் Flashcards for Toddlers (32 cards in Tamil)