நில போக்குவரத்து

28 tarjetas imprimibles en Tamil para aprender el tema de Transporte terrestre
 • நீர்வீழ்ச்சி வாகனம் - vehículo anfibio
 • பனிச்சறுக்கு வாகனம் - trineo
 • டாக்ஸி - taxi
 • இரட்டை அடுக்கு பஸ் - autobús de dos pisos
 • சுற்றுலா பேருந்து - autobús turístico
 • சுற்றுலா வண்டி - caravana
 • காவல் வாகனம் - coche de policía
 • தீயணைப்பு வாகனம் - camión de bomberos
 • மருத்துவ அவசர ஊர்தி - ambulancia
 • டேங்கர் - tanque
 • டிராக்டர் - tractor
 • குப்பை வண்டி - camión de basura
 • லாரி - camión
 • வான்வழி தளம் - camión con plataforma elevadora
 • ஏற்றி வாகனம் - carretilla elevadora
 • எரிபொருள் நிரப்பும் வாகனம் - camión cisterna
 • தொட்டி லாரி - camión cisterna
 • டிராக்டர் - camión
 • டிரெய்லர் டிரக் - remolque
 • கார் கேரியர் டிரெய்லர் - remolque de coches
 • சீருந்து - coche
 • பேருந்து - autobús
 • கார் - trolebús
 • வேன் - furgoneta
 • பள்ளி பேருந்து - autobús escolar
 • விண்டேஜ் - coche clásico
 • வண்டி - carruaje
 • குதிரை வண்டி - carromato
Descargar tarjetas de Transporte terrestre
இரட்டை அடுக்கு பஸ் Tarjetas didacticasஎரிபொருள் நிரப்பும் வாகனம் Tarjetas didacticasஏற்றி வாகனம் Tarjetas didacticas

நீர் போக்குவரத்து

18 tarjetas imprimibles en Tamil para aprender el tema de Transporte acuático
 • கயாக் - kayak
 • பாய்மர படகு - velero
 • சொகுசு படகு - yate
 • மோட்டார் படகு - lancha motora
 • தண்ணீர் ஸ்கூட்டர் - scooter de agua
 • படகு - barca
 • நீர்மூழ்கிக் கப்பல் - submarino
 • பயணக் கப்பல் - crucero
 • சரக்கு கப்பல் - barco de contenedores
 • கப்பல் - fragata
 • படகு - ferry
 • டேங்கர் - buque cisterna
 • விமானம் தாங்கி - portaaviones
 • நீராவி கப்பல் - barco de vapor
 • கேனோ - canoa
 • ஊதப்பட்ட டிங்கி - bote hinchable
 • கேடமரன் - catamarán
 • ஹோவர்கிராஃப்ட் - aerodeslizador
Descargar tarjetas de Transporte acuático
ஊதப்பட்ட டிங்கி Tarjetas didacticasகப்பல் Tarjetas didacticasகயாக் Tarjetas didacticas

Transportes tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Transporte aéreo
Transporte aéreo  14 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Transporte ferroviario
Transporte ferroviario  18 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Transporte en Bicicleta
Transporte en Bicicleta  16 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Motocicletas
Motocicletas  14 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Tamil imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Tamil. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Tamil.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de போக்குவரத்து para niños pequeños (46 tarjetas en Tamil)