زمینی نقل و حمل

28 tarjetas imprimibles en Urdu para aprender el tema de Transporte terrestre
 • ایمفیبیئس اے ٹی وی - vehículo anfibio
 • سلیج - trineo
 • ٹیکسی - taxi
 • دو منزلہ بس - autobús de dos pisos
 • سیاحوں کی بس - autobús turístico
 • کیمپر - caravana
 • پولیس کی گاڑی - coche de policía
 • فائر انجن - camión de bomberos
 • ایمبولینس - ambulancia
 • ٹینک - tanque
 • ٹریکٹر - tractor
 • کوڑے کا ٹرک - camión de basura
 • ٹرک - camión
 • کرین لفٹر - camión con plataforma elevadora
 • لوڈر - carretilla elevadora
 • ایندھن بھرنے والا - camión cisterna
 • ٹینکر - camión cisterna
 • ٹرک - camión
 • ٹریلر - remolque
 • کار کیریئر ٹریلر - remolque de coches
 • گاڑی - coche
 • بس - autobús
 • اسٹریٹ کار - trolebús
 • وین - furgoneta
 • اسکول بس - autobús escolar
 • ونٹیج - coche clásico
 • گاڑی - carruaje
 • ڈھکی ہوئی ویگن - carromato
Descargar tarjetas de Transporte terrestre
اسٹریٹ کار Tarjetas didacticasاسکول بس Tarjetas didacticasایمبولینس Tarjetas didacticas

Transportes tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Urdu
tarjetas didacticas de Transporte aéreo
Transporte aéreo  14 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Urdu
tarjetas didacticas de Transporte ferroviario
Transporte ferroviario  18 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Urdu
tarjetas didacticas de Transporte acuático
Transporte acuático  18 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Urdu
tarjetas didacticas de Transporte en Bicicleta
Transporte en Bicicleta  16 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Urdu
tarjetas didacticas de Motocicletas
Motocicletas  14 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Urdu imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Urdu. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Urdu.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de ذرائع آمد و رفت para niños pequeños (28 tarjetas en Urdu)