வானிலை

31 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Météo"
 • சூடான - chaud
 • குளிர் - froid
 • வெயில் - ensoleillé
 • மேகமூட்டம் - nuageux
 • மேகம் - nuage
 • ஃபிளாஷ் - eclaire
 • காற்று - vent
 • சூறாவளிகள் - ouragan
 • புயல் - tempête
 • சுனாமி - tsunami
 • மழை - pluie
 • தண்ணீர் குட்டை - flaque
 • இடி - tonnerre
 • மூடுபனி - brouillard
 • வானவில் - arc en ciel
 • பனி - rosée
 • அமைதி - calme
 • இலையுதிர் - feuilles mortes
 • சூரிய அஸ்தமனம் - coucher du soleil
 • சூரிய உதயம் - lever du soleil
 • துருவ விளக்குகள் - aurore boréale
 • பனி - neige
 • பனிப்பொழிவு - amas de neige
 • பனி வீழ்ச்சி - tombe la neige
 • ஸ்னோஃப்ளேக் - flocons de neige
 • பனிக்கட்டிகள் - glaçon
 • ஆலங்கட்டி மழை - grêles
 • பனிகட்டி - glace
 • உறைந்து - gelée
 • பனி - congelé
 • வழுக்கும் பனி - sol glissant
Télécharger les fiches Météo
ஃபிளாஷ் cartes flashஅமைதி cartes flashஆலங்கட்டி மழை cartes flash

Cartes Nature en attente de création

Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Système solaire
Système solaire  21 flashcards
Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Éléments d'eau
Éléments d'eau  30 flashcards

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual இயற்கை pour les tout-petits (31 cartes en Tamil)