Veiksmo žodžiai

54 карточек для изучения темы Action verbs на Lithuanian языке!
 • spaudžia - squeeze
 • spaudžia - press
 • pila - pour over
 • kiša - open
 • tepliojasi - smudge
 • pjauna - saw
 • spiria - kick
 • taškosi - splash
 • meta - throw up
 • renka - bring up
 • dainuoja - sing
 • slepiasi - hide
 • šukuojasi - comb
 • plėšo - tear
 • žvejoja - fish
 • sėdi - sit
 • stato - add
 • skina - collect
 • čiulpia - nurse
 • džiūna - dry
 • stovi - stand
 • šaudo - shoot
 • stato - build
 • beldžia - knock
 • šoka - dance
 • tempia - drag
 • taiso - fix
 • ploja - clap
 • čiaudo - sneeze
 • kasosi - scratch
 • šnibžda - whisper
 • meta - throw
 • kabo - hang out
 • išlindo - peep out
 • pučia nosį - blow one's nose
 • glosto - care
 • duoda - give
 • dovanoja - present
 • susikimba - hold
 • pučia - blow
 • žiūri - look into
 • deginasi - sunbathe
 • leidžia - launch
 • groja - play the piano
 • žaidžia - play
 • supasi - swing
 • deda - put
 • kasa - dig
 • maitina - feed
 • pjauna - mow
 • dažo - paint
 • kanda - bite
 • guli - lay
 • gaudo - catch
Скачать карточки "Action verbs"
beldžia карточки энциклопедических знанийčiaudo карточки энциклопедических знанийčiulpia карточки энциклопедических знаний

Judėjimo žodžiai

22 карточек для изучения темы Movement verbs на Lithuanian языке!
 • bėga - run
 • ropoja - crawl
 • šokinėja - jump
 • plaukia - swim
 • važiuoja - travel
 • joja - ride
 • vairuoja - drive
 • skrenda - fly
 • eina - go
 • neša - carry
 • lipa - rise
 • čiuožia - descend
 • šoka - fall
 • traukia - pull
 • veja - chase
 • vaikšto - walk
 • irkluoja - row
 • lipa - climb
 • kopia - climb
 • nardo - dive
 • stumia - push
 • rieda - roll
Скачать карточки "Movement verbs"
bėga карточки энциклопедических знанийčiuožia карточки энциклопедических знанийeina карточки энциклопедических знаний

Įprasti veiksmažodžiai

33 карточек для изучения темы Routine verbs на Lithuanian языке!
 • sėdi ant puoduko - sit on the potty
 • sisioja - pee
 • kakoja - poop
 • užrišo batų raištelius - tie shoelaces
 • verda - virė - cook
 • maitina - feed
 • apsipirko - go shopping
 • atostogauja - relax
 • atsibudo - wake up
 • valosi dantis - brush teeth
 • žiūri televizorių - watch TV
 • rūko - smoke
 • žaidžia - play with friends
 • dirba - work
 • šluoja - sweep
 • siurblis - vacuum
 • plauna - do laundry
 • lygina - iron
 • laisto - water
 • purškia - splash
 • dažosi - put on make-up
 • kerpa plaukus - gets her hair cut
 • skutasi - shave
 • valgo - eat
 • geria - drink
 • plauna - wash
 • miega - sleep
 • valo - do cleaning
 • rengiasi - get dressed
 • apsiauna - apsiavė - put on shoes
 • susisagsto - susisagstė - button the buttons
 • prausiasi - take a shower
 • maudosi - take a bath
Скачать карточки "Routine verbs"
apsiauna - apsiavė карточки энциклопедических знанийapsipirko карточки энциклопедических знанийatostogauja карточки энциклопедических знаний

Valstybiniai veiksmažodžiai

23 карточек для изучения темы State verbs на Lithuanian языке!
 • bijo - fear
 • muša - beat
 • rėkia - shout
 • gina - defend
 • masto - think
 • žiovauja - yawn
 • pyksta - be angry
 • kviečia - kvietė - call
 • turi - has
 • maivosi - grimace
 • stebi - see
 • uosto - sniff
 • apkabina - hug
 • kenčia - hurt
 • bučiuoja - kiss
 • pasimetė - confuse
 • klausosi - hear
 • juokiasi - laugh
 • verkia - cry
 • žiūri - look
 • meldžiasi - pray
 • svajoja - dream
 • rodo - show
Скачать карточки "State verbs"
apkabina карточки энциклопедических знанийbijo карточки энциклопедических знанийbučiuoja карточки энциклопедических знаний

Verbs картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Lithuanian!

Больше нет доступных наборов карточек на Lithuanian языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
English языке и перевести их на Lithuanian.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"Veiksmažodžiai" - Визуальный Lithuanian Словарь для Малышей (132 картинок)