افعال حرکتی

54 карточек для изучения темы Глаголы действия на Фарси языке!
 • فشار دادن (خمیر دندان) - выдавливает
 • فشار دادن (دکمه) - нажимает
 • ریختن روی سر کسی - обливать
 • باز کردن - открывает
 • کثیف کردن - пачкается
 • اره کردن - пилит
 • زدن - пинает
 • پاشیدن - плещется
 • بالا انداختن - подбрасывает
 • بیرون کردن - поднимает
 • خواندن - поёт
 • پنهان شدن - прячется
 • شانه کردن - расчёсывает
 • پاره کردن - рвёт
 • ماهی گیری - рыбачит
 • نشستن - сидит
 • اضافه کردن - складывает
 • جمع کردن - собирает
 • غذا دادن به بچه - сосёт
 • خشک کردن - сохнет
 • ایستادن - стоит
 • شلیک کردن - стреляет
 • ساختن - строит
 • کوبیدن - стучит
 • رقصیدن - танцует
 • کشیدن - тянет
 • درست کردن - фиксирует
 • دست زدن - хлопает
 • عطسه کردن - чихает
 • خاراندن - чешется
 • چ پچ کردن - шепчет
 • انداختن - бросает
 • آویزان شدن - висит
 • نگاه کردن - выглядывает
 • پاک کردن بینی - сморкается
 • مواظبت کردن - гладит
 • دادن - дает
 • هدیه دادن - дарит
 • دست همدیگر را نگه داشتن - держит
 • فوت کردن - дует
 • نگاه کردن به چیزی - заглядывает
 • حمام آفتاب گرفتن - загорает
 • به پرواز درآورن - запускает
 • پیانو نواختن - играет на пианино
 • بازی کردن - играет
 • تاب خوردن - качается
 • گذاشتن - кладёт
 • کندن - копает
 • غذا دادن - кормит
 • چمن زنی - косит
 • نقاشی کردن - красит
 • گاز زدن - кусает
 • دراز کشیدن - лежит
 • گرفتن - ловит
Скачать карточки "Глаголы действия"
آویزان شدن карточки энциклопедических знаний اره کردن карточки энциклопедических знаний اضافه کردن карточки энциклопедических знаний

افعال حرکتی

22 карточек для изучения темы Глаголы движения на Фарси языке!
 • می دود - бежит
 • چهاردست و پا می رود - ползает
 • می پرد - прыгает
 • شنا می کند - плывёт
 • می رود (سواره) - едет
 • (اسب) سواری می کند - скачет
 • رانندگی می کند - водит
 • پرواز می کند - летит
 • راه می رود (پیاده) - идёт
 • حمل می کند - несёт
 • بالا می رود - поднимается
 • پایین آمدن - спускается
 • افتاد - падает
 • می کشد - тащит
 • تعقیب می کند - гонится
 • گردش می کند - гуляет
 • قایقرانی می کند - гребёт
 • صعود می کند - карабкается
 • صعود می کند - взбирается
 • غواصی می کند - ныряет
 • هل می دهد - толкает
 • اسکیت می کند - катиться
Скачать карточки "Глаголы движения"
(اسب) سواری می کند карточки энциклопедических знаний اسکیت می کند карточки энциклопедических знаний افتاد карточки энциклопедических знаний

فعالیت های روزمره

33 карточек для изучения темы Повседневные дела на Фарси языке!
 • دستشویی کردن - сидит на горшке
 • جیش کردن - писает
 • دستشویی کردن - какает
 • بند کفش را بستن - завязывать шнурки
 • غذا پختن - готовит
 • . - кормит
 • خرید کردن - ходит за покупками
 • استراحت کردن - отдыхает
 • بیدار شدن - просыпается
 • مسواک زدن - чистит зубы
 • تلویزیون نگاه کردن - смотрит телевизор
 • سیگار کشیدن - курит
 • بازی کردن - играет с друзьями
 • کار کردن - работает
 • جارو کردن - подметает
 • جاروبرقی کردن - пылесосит
 • لباس شستن - стирает
 • اطو کردن - утюжит
 • آب دادن به گیاهان - поливает
 • آب پاشی کردن - брызгает
 • آرایش کردن - делает макияж
 • کوتاه کردن مو - подстригается
 • تراشیدن ریش - бреется
 • خوردن - ест
 • نوشیدن - пьёт
 • شستن - моется
 • خوابیدن - спит
 • پاک کردن - делает уборку
 • لباس پوشیدن - одевается
 • کفش پوشیدن - обувается
 • دکمه بستن - застегивает пуговицы
 • دوش گرفتن - принимает душ
 • حمام کردن - принимает ванну
Скачать карточки "Повседневные дела"
. карточки энциклопедических знаний آب دادن به گیاهان карточки энциклопедических знаний آب پاشی کردن карточки энциклопедических знаний

Глаголы картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Фарси
Карточки Домана Глаголы состояния
Глаголы состояния  карточки

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Фарси!

Больше нет доступных наборов карточек на Фарси языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке  и перевести их на Фарси.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"افعال" - Визуальный Фарси Словарь для Малышей (109 картинок)