افعال حرکتی

51 Persian printable flashcards for learning Action verbs topic
 • فشار دادن (خمیر دندان) - squeeze
 • فشار دادن (دکمه) - press
 • ریختن روی سر کسی - pour over
 • باز کردن - open
 • اره کردن - saw
 • زدن - kick
 • بالا انداختن - throw up
 • بیرون کردن - bring up
 • خواندن - sing
 • پنهان شدن - hide
 • شانه کردن - comb
 • پاره کردن - tear, rip
 • ماهی گیری - fish
 • نشستن - sit
 • اضافه کردن - add
 • جمع کردن - collect, gather
 • خشک کردن - dry
 • ایستادن - stand
 • شلیک کردن - shoot
 • ساختن - build
 • کوبیدن - knock
 • رقصیدن - dance
 • کشیدن - pull
 • درست کردن - fix
 • دست زدن - clap
 • عطسه کردن - sneeze
 • خاراندن - scratch
 • چ پچ کردن - whisper
 • انداختن - throw
 • آویزان شدن - hang
 • نگاه کردن - peep out
 • پاک کردن بینی - blow one's nose
 • مواظبت کردن - care
 • دادن - give
 • هدیه دادن - present
 • دست همدیگر را نگه داشتن - hold
 • فوت کردن - blow
 • نگاه کردن به چیزی - look into
 • حمام آفتاب گرفتن - sunbathe
 • به پرواز درآورن - launch
 • پیانو نواختن - play the piano
 • بازی کردن - play
 • تاب خوردن - swing
 • گذاشتن - put
 • کندن - dig
 • غذا دادن - feed
 • چمن زنی - mow
 • نقاشی کردن - paint
 • گاز زدن - bite
 • دراز کشیدن - lay
 • گرفتن - catch
Download Action verbs Flashcards
آویزان شدن picture flashcards اره کردن picture flashcards اضافه کردن picture flashcards

افعال حرکتی

19 Persian printable flashcards for learning Movement verbs topic
 • می دود - run
 • چهاردست و پا می رود - crawl
 • می پرد - jump
 • شنا می کند - swim
 • (اسب) سواری می کند - ride
 • رانندگی می کند - drive
 • پرواز می کند - fly
 • راه می رود (پیاده) - go
 • حمل می کند - carry
 • پایین آمدن - descend
 • افتاد - fall
 • می کشد - pull
 • تعقیب می کند - chase
 • گردش می کند - walk
 • قایقرانی می کند - row
 • صعود می کند - climb
 • غواصی می کند - dive
 • هل می دهد - push
 • اسکیت می کند - roll
Download Movement verbs Flashcards
(اسب) سواری می کند picture flashcards اسکیت می کند picture flashcards افتاد picture flashcards

فعالیت های روزمره

33 Persian printable flashcards for learning Routine verbs topic
 • نشستن بر روی پوتی - sit on the potty
 • توالت - pee
 • پوپ - poop
 • بند کفش را بستن - tie shoelaces
 • طبخ - cook
 • خوراک - feed
 • برو خرید - go shopping
 • استراحت - relax
 • بیدار شدن - wake up
 • مسواک زدن - brush teeth
 • تلویزیون نگاه کردن - watch TV
 • دود - smoke
 • بازی کردن - play with friends
 • کار کردن - work
 • جارو کردن - sweep
 • جاروبرقی کردن - vacuum
 • لباس شستن - do laundry
 • اطو کردن - iron
 • آب دادن به گیاهان - water
 • آب پاشی کردن - splash
 • آرایش کردن - put on make-up
 • موهای بریده شده - gets her hair cut
 • تراشیدن ریش - shave
 • خوردن - eat
 • نوشیدنی - drink
 • شستن - wash
 • خوابیدن - sleep
 • پاک کردن - clean, scrub
 • لباس پوشیدن - get dressed
 • کفش پوشیدن - put on shoes
 • دکمه زدن - button the buttons
 • دوش گرفتن - take a shower
 • حمام کردن - take a bath
Download Routine verbs Flashcards
آب دادن به گیاهان picture flashcards آب پاشی کردن picture flashcards آرایش کردن picture flashcards

Verbs cards pending creation

Create cards
in Persian
State verbs flashcards
State verbs  flashcards

Check other sets of printable Persian flashcards!

There are no more sets of Persian flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Persian.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual افعال Flashcards for Toddlers (126 cards in Persian)