μήνες

12 карточек для изучения темы Месяцы года на Греческом языке!
 • ο ιούνιος - июнь
 • ο ιούλιος - июль
 • ο αύγουστος - август
 • ο σεπτέμβριος - сентябрь
 • ο οκτώβριος - октябрь
 • ο νοέμβριος - ноябрь
 • ο δεκέμβριος - декабрь
 • o iανουάριος - январь
 • o φεβρουάριος - февраль
 • ο μάρτιος - март
 • ο απρίλιος - апрель
 • ο μάιος - май
Скачать карточки "Месяцы года"
o iανουάριος карточки энциклопедических знанийo φεβρουάριος карточки энциклопедических знанийο απρίλιος карточки энциклопедических знаний

Календарь картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Греческом
Карточки Домана Дни недели
Дни недели  12 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Греческом!

Больше нет доступных наборов карточек на Греческом языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Греческий.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"Hmerologio" - Визуальный Греческом Словарь для Малышей (12 картинок)