ანტონიმები

74 карточек для изучения темы Противоположности на Грузинском языке!
 • მოკლე ჩოთქი - короткий
 • მაღალი სახლი - высокий
 • დაბალი სახლი - низкий
 • სწრაფი ცხოველი(ვეფხვი) - быстрый
 • ნელი ცხოველი (კუ) - медленный
 • სქელი ტუში - толстый
 • ვიწრო ტუში - тонкий
 • მსუქანი ადამიანი - полный
 • გამხდარი ადამიანი - худой
 • მოხუცები - пожилая
 • ჩვილი - молодая
 • ხელოვნური ყვავილი - искусственный
 • ბუნებრივი ყვავილი - живой
 • მშრალი ფოთოლი - сухой
 • სველი ფოთოლი - мокрый
 • გლუვი ვაშლი - гладкое
 • ეკლიანი კაკტუსი - колючий
 • ცხელი - горячий
 • ცივი - холодный
 • მუქი ფერების ფანქრები - тёмный
 • ღია ფერების ფანქრები - светлый
 • ღია კარი - открытый
 • დახურული კარი - закрытый
 • ბჟღვიალა შუქი - яркий
 • მკრთალი შუქი - тусклый
 • ძლიერი - крепкий
 • მყიფე - хрупкий
 • შხამიანი სოკო - ядовитый
 • უშხამო სოკო - съедобный
 • გახარებული ადამიანი - весёлый
 • მოწყენილი ადამიანი - грустный
 • ტკბილი - сладкий
 • მჟავე - кислый
 • სწორი თმა - прямые
 • ხვეული თმა - кучерявый
 • ზედა უჯრა - верхний
 • ქვედა უჯრა - нижний
 • ჩაცმული ბავშვი - одетый
 • შიშველი ბავშვი - раздетый
 • კეთილი - добрый
 • ბოროტი - злой
 • მოცულობა - объёмный
 • ფართობი - плоский
 • მრუდი - кривая
 • სწორი - прямая
 • ფერადი ბურთი - цветной
 • შავთეთრი ბურთი - черно-белый
 • ბასრი ნაჯახი - острый
 • ბლაგვი ნაჯახი - тупой
 • ლამაზი ჭიქა - красивый
 • მახინჯი ჭიქა - уродливый
 • მარჯვენა - право
 • მარცხენა - лево
 • რთული სათამაშო - сложный
 • მარტივი სათამაშო - простой
 • მდიდარი ადამიანი - богатый
 • ღარიბი ადამიანი - бедный
 • დიდი ბურთი - большой
 • პატარა ბურთი - маленький
 • ახალი ბურთი - новый
 • ძველი ბურთი - старый
 • მძიმე - тяжёлое
 • მსუბუქი - лёгкое
 • მწიფე - спелый
 • დამპალი - гнилой
 • რბილი - мягкое
 • უხეში - твердое
 • სუფთა ხელთათმანი - чистые
 • ბინძური ხელთათმანი - грязные
 • ბევრი საჭმელი - много
 • ცოტა საჭმელი - мало
 • სავსე კალათა - полная
 • ცარიელი კალათა - пустая
 • გრძელი ჩოთქი - длинный
Скачать карточки "Противоположности"
ახალი ბურთი карточки энциклопедических знанийბასრი ნაჯახი карточки энциклопедических знанийბევრი საჭმელი карточки энциклопедических знаний

Прилагательные картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Грузинском!

Больше нет доступных наборов карточек на Грузинском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Грузинский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"საწინააღმდეგო ზმნები" - Визуальный Грузинском Словарь для Малышей (74 картинок)