សត្វចិញ្ចឹម

10 карточек для изучения темы Домашние животные на Кхмерском языке!
 • អណ្តើក - черепаха
 • ឆ្មា - кот
 • ឆ្កែ - собака
 • ត្រី - рыба
 • សេក - попугай
 • កណ្តុរ - мышь
 • កណ្តុរ - морская свинка
 • កណ្តុរ - хомяк
 • កណ្តុរ - шиншилла
 • ចាប - канарейка
Скачать карточки "Домашние животные"
កណ្តុរ карточки энциклопедических знанийកណ្តុរ карточки энциклопедических знанийកណ្តុរ карточки энциклопедических знаний

សត្វក្នុងកសិដ្ឋាន

15 карточек для изучения темы Животные в деревне на Кхмерском языке!
 • លា - осел
 • អូដ្ឋ - верблюд
 • គោ - корова
 • សេះ - лошадь
 • ជ្រូក - свинья
 • ក្របី - бык
 • ពពែ - коза
 • ទន្សាយ - кролик
 • ចៀម - овца
 • ឃ្មុំ - пчела
 • សេះ - пони
 • ពពែភ្នំ - баран
 • រមាំង - северный олень
 • ឡាម៉ា - лама
 • កណ្តុរ - нутрия
Скачать карточки "Животные в деревне"
កណ្តុរ карточки энциклопедических знанийក្របី карточки энциклопедических знанийគោ карточки энциклопедических знаний

សត្វសមុទ្រ

29 карточек для изучения темы Морские животные на Кхмерском языке!
 • បបែល - скат
 • មឹកពីងពាង - осьминог
 • សារ៉ាយសមុទ្រ - водоросль
 • ក្រចាប់សមុទ្រ - морская звезда
 • ផ្កាថ្ម - коралл
 • ងាវ - ракушка
 • ត្រីដុលហ្វីន - касатка
 • កាំប្រម៉ាសមុទ្រ - морской ёж
 • ត្រីដុលហ្វីន - кашалот
 • សេះសមុទ្រ - морской конек
 • ត្រីដុលហ្វីន - дельфин
 • បង្កង - рак
 • nautilus - наутилус
 • កណ្ធាយសមុទ្រ - морская черепаха
 • ត្រីឆ្លាម - акула
 • បង្គា - креветка
 • ខ្យង - улитка
 • ត្រីបាឡែន - кит
 • sea anemone - актиния
 • មឹក - кальмар
 • ក្តាម - краб
 • ចាហួយសមុទ្រ - медуза
 • បង្កង - омар
 • narwhal - нарвал
 • ភេសមុទ្រ - морской котик
 • ផ្សោត - белуха
 • មឹកយក្ស - архитеутис
 • តោសមុទ្រ - тюлень
 • walrus - морж
Скачать карточки "Морские животные"
narwhal карточки энциклопедических знанийnautilus карточки энциклопедических знанийsea anemone карточки энциклопедических знаний

សត្វល្អិត

23 карточек для изучения темы Насекомые на Кхмерском языке!
 • មេអំបៅ - бабочка
 • អណ្ដើកមាស - божья коровка
 • កណ្ដៀ - термит
 • ស្រមោច - муровей
 • កញ្ចែ - жук
 • មូស - комар
 • កញ្ចែក្រហម - клоп
 • ឪម៉ាល់ - оса
 • ឪម៉ាល់ក្រហម - шершень
 • កន្លាត - таракан
 • ឃ្មុំ - шмель
 • កន្ទុំរុយ - стрекоза
 • កណ្ដូប - кузнечик
 • រុយ - муха
 • ដង្កូវ - гусеница
 • ចៃ - вошь
 • កណ្ដូបបុកស្រូវ - богомол
 • កញ្ចែ - скарабей
 • ពីងពាង - паук
 • ខ្យាដំរី - скорпион
 • ឃ្មុំ - пчела
 • ម្រោមព្រះ - многоножка
 • កណ្ដៀ - клещ
Скачать карточки "Насекомые"
កញ្ចែ карточки энциклопедических знанийកញ្ចែ карточки энциклопедических знанийកញ្ចែក្រហម карточки энциклопедических знаний

Jungle

21 карточек для изучения темы Животные африки на Кхмерском языке!
 • តោ - лев
 • សត្វហ្សីរ៉ាហ្វ - жираф
 • ដំរី - слон
 • រមាស - носорог
 • ឆ្មាភ្នំ - оцелот
 • ខ្លារខិន - гепард
 • ហ្គោរីឡា - горила
 • - муравьед
 • - тапир
 • ផេនដាក្រហម - малая панда
 • ស្វា - гиббон
 • សត្វ​ខ្លា​សម្បុរ​ស - белый тигр
 • ស៊ីហ្វាកា - сифака
 • ស្វា - обезьяна
 • ខ្លាដំបង - леопард
 • ខ្លាខិន - ягуар
 • ក្រពើ - крокодил
 • ខ្លាធំ - тигр
 • សេះបង្កង់ - зебра
 • ហ៊ីបប៉ូប៉ូតាមូស - бегемот
 • ខ្លាឃ្មុំ ផេនដា - панда
Скачать карточки "Животные африки"
ក្រពើ карточки энциклопедических знанийខ្លាខិន карточки энциклопедических знанийខ្លាឃ្មុំ ផេនដា карточки энциклопедических знаний

Животные картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Кхмерском
Карточки Домана Лесные животные
Лесные животные  22 карточки
Создать карточки
на Кхмерском
Карточки Домана Животные арктики
Животные арктики  14 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Кхмерском!

Больше нет доступных наборов карточек на Кхмерском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Кхмерский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"សត្វ" - Визуальный Кхмерском Словарь для Малышей (98 картинок)