கட்லரிகள்

29 карточек для изучения темы Cтоловые приборы на Тамильском языке!
 • சாஸர் - блюдце
 • சாப்ஸ்டிக்ஸ் - палочки для еды
 • முட்டை கோப்பை - подставка для яйца
 • நாப்கின்கள் - салфетки
 • சமோவர் - самовар
 • கண்ணாடி குவளை - графин
 • உப்பு கிண்ணம் - солонка
 • மிளகு கிண்ணம் - перечница
 • சர்க்கரை கிண்ணம் - сахарница
 • தெர்மோஸ் - термос
 • கரண்டி - ложка
 • முள் கரண்டி - вилка
 • கத்தி - нож
 • தட்டு - тарелка
 • கிண்ணம் - миска
 • கண்ணாடி டம்ளர் - бокал
 • ஆழமான தட்டு - глубокая тарелка
 • பரிமாறும் தட்டு - блюдо
 • தட்டு - поднос
 • குவளை - кружка
 • cafetière - кофейник
 • தேநீர் பானை - заварочный чайник
 • கோப்பை - чашка
 • வெண்ணெய் டிஷ் - маслёнка
 • கேக் ஸ்லைசர் - лопатка для торта
 • கண்ணாடி டம்ளர் - стакан
 • குடம் - кувшин
 • காபி கோப்பை - кофейная чашка
 • தேநீர் கோப்பை - чайная чашка
Скачать карточки "Cтоловые приборы"
cafetière карточки энциклопедических знанийஆழமான தட்டு карточки энциклопедических знанийஉப்பு கிண்ணம் карточки энциклопедических знаний

Кухня картинки для детей в ожидании создания

Создать карточки
на Тамильском
Карточки Домана Посуда
Посуда  35 карточек

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Тамильском!

Больше нет доступных наборов карточек на Тамильском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Тамильский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"சமையலறை" - Визуальный Тамильском Словарь для Малышей (29 картинок)