ਫਲ

20 druckbare Punjabi(Gurmukhi)e Lernkarten zum Thema Obst
 • ਅੰਬ - die Mango
 • ਸੰਤਰਾ - die Orange
 • ਆੜੂ - der Pfirsich
 • ਪਰਸੀਮੋਨ - die Kaki
 • ਅਨਾਨਾਸ - die Ananas
 • ਅਨਾਰ - der Granatapfel
 • ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ - die Birne
 • ਬੇਰ - die Pflaume
 • ਅੰਗੂਰ - die Weintrauben
 • ਅਮਰੂਦ - die Guave
 • ਕੇਲਾ - die Banane
 • ਸੇਬ - der Apfel
 • ਖ਼ੁਰਮਾਨੀ - die Aprikose
 • ਆਵਾਕੈਡੋ - die Avocado
 • ਨਾਰੀਅਲ - die Kokosnuss
 • ਖਜੂਰ - die Dattel
 • ਚਕੋਤਰਾ - die Grapefruit
 • ਕੀਵੀ - die Kiwi
 • ਨਿੰਬੂ - die Zitrone
 • ਹਰਾ ਨਿੰਬੂ - die Limette
Herunterladen Obst Bildkarten
ਅਨਾਨਾਸ Bildkarteikartenਅਨਾਰ Bildkarteikartenਅਮਰੂਦ Bildkarteikarten

Lebensmittel noch zu erstellende Karteikarten

Karteikarten auf
Punjabi(Gurmukhi) erstellen
Bildkarten für Gemüse
Gemüse  29 Bildkarten
Karteikarten auf
Punjabi(Gurmukhi) erstellen
Bildkarten für Beerenobst
Beerenobst  11 Bildkarten

Schauen Sie sich andere Sets mit ausdruckbaren Punjabi(Gurmukhi)en Karteikarten an!

Es gibt keine weiteren Sets mit Punjabi(Gurmukhi)en Lernkarten. Aber Sie können zum Abschnitt von Deutsch Lernkarten  und übersetzen sie auf Punjabi(Gurmukhi).

Abonnieren Sie die Kids Flashcards

Bildungskarten auf Pinterest hinzufügen

Visual ਖਾਣਾ Flashcards für Kleinkinder (20 Karten in Punjabi(Gurmukhi))