Tiykargi renler

12 Azerbaijani printable flashcards for learning Base colors topic
 • kok - blue
 • qoyiw sari - orange
 • qoyiw qizil - brown
 • qizil - red
 • gumis ren - silver
 • qara - black
 • altin ren - gold
 • kul ren - gray
 • fiyoletoviy - purple
 • jasil - green
 • sari - yellow
 • aq - white
Download Base colors Flashcards
altin ren picture flashcards aq picture flashcards fiyoletoviy picture flashcards

Müstəvi fiqurları

35 Azerbaijani printable flashcards for learning 2D Shapes topic
 • çoxbucaqlı - polygon
 • dairə - circle
 • oval - oval
 • linza - lens
 • aypara - crescent
 • tağ - arch
 • halqa - annulus
 • seqment - segment
 • sektor - sector
 • yarım dairə - semicircle
 • xaç - cross
 • ürək - heart
 • ulduz - star
 • dişli çarx - gear
 • ox - arrow
 • bərabəryanlı üçbucaq - isosceles triangle
 • üçbucaq - triangle
 • düzgün üçbucaq - equilateral triangle
 • düzbucaqlı üçbucaq - right triangle
 • korbucaqlı üçbucaq - obtuse triangle
 • i̇tibucaqlı üçbucaq - acute triangle
 • düzbucaqlı - rectangle
 • kvadrat - square
 • romb - rhombus
 • paraleloqram - parallelogram
 • trapesiya - trapezoid
 • dördbucaqlı - quadrilateral
 • deltoid - kite
 • beşbucaqlı - pentagon
 • altıbucaqlı - hexagon
 • yəddibucaqlı - heptagon
 • səkkizbucaqlı - octagon
 • doqquzbucaqlı - nonagon
 • onbucaqlı - decagon
 • onikibucaqlı - dodecagon
Download 2D Shapes Flashcards
altıbucaqlı picture flashcards aypara picture flashcards beşbucaqlı picture flashcards

Fəza fiqurları

17 Azerbaijani printable flashcards for learning 3D Shapes topic
 • kub - cube
 • paralelepiped - parallelepiped
 • silindr - cylinder
 • kürə - sphere
 • üçbucaqlı prizma - triangular prism
 • konus - cone
 • altıbucaqlı prizma - hexagonal prism
 • beşbucaqlı prizma - pentagonal prism
 • kvadrat piramida - square pyramid
 • üçbucaqlı piramida - triangular pyramid
 • altıbucaqlı piramida - hexagonal pyramid
 • oktaedr - octahedron
 • dodekaedr - dodecahedron
 • i̇kosaedr - icosahedron
 • məyusluq - frustum
 • ellipsoid - ellipsoid
 • düzbucaqlı paralelepiped - cuboid
Download 3D Shapes Flashcards
altıbucaqlı piramida picture flashcards altıbucaqlı prizma picture flashcards beşbucaqlı prizma picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Azerbaijani
Secondary colors flashcards
Secondary colors  flashcards

Check other sets of printable Azerbaijani flashcards!

There are no more sets of Azerbaijani flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Azerbaijani.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual Rənglər və formalar Flashcards for Toddlers (64 cards in Azerbaijani)