အခြေခံ အရောင်များ

12 Burmese printable flashcards for learning Base colors topic
 • လမ္မော်ရောင် - orange
 • အပြာရောင် - blue
 • အညိုရောင် - brown
 • အနီရောင် - red
 • ငွေရောင် - silver
 • အနက်ရောင် - black
 • ရွှေရောင် - gold
 • မီးခိုးရောင် - gray
 • ခရမ်းရင့်ရောင် - purple
 • အစိမ်းရောင် - green
 • အဝါရောင် - yellow
 • အဖြူရောင် - white
Download Base colors Flashcards
ခရမ်းရင့်ရောင် picture flashcards ငွေရောင် picture flashcards မီးခိုးရောင် picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Burmese
Secondary colors flashcards
Secondary colors  flashcards
Create cards
in Burmese
2D Shapes flashcards
2D Shapes  flashcards
Create cards
in Burmese
3D Shapes flashcards
3D Shapes  flashcards

Check other sets of printable Burmese flashcards!

There are no more sets of Burmese flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Burmese.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual အရောင်များနှင့်သဏ္ဌာန်များ Flashcards for Toddlers (12 cards in Burmese)