ძირითადი ფერები

12 Georgian printable flashcards for learning Base colors topic
 • ლურჯი - blue
 • ნარინჯისფერი - orange
 • ყავისფერი - brown
 • წითელი - red
 • ვერცხლისფერი - silver
 • შავი - black
 • ოქროსფერი - gold
 • ნაცრისფერი - gray
 • იისფერი - purple
 • მწვანე - green
 • ყვითელი - yellow
 • თეთრი - white
Download Base colors Flashcards
ვერცხლისფერი picture flashcards თეთრი picture flashcards იისფერი picture flashcards

სეკონტარი ფერები

20 Georgian printable flashcards for learning Secondary colors topic
 • ვარდისფერი - pink
 • იასამნისფერი - purple
 • სალმონი - salmon
 • თანი - tan
 • ლალაქი - teal
 • ლილისფერი - lilac
 • აქვა - aqua
 • აქვამარინი - aquamarine
 • ლაზური - azure
 • ბეჟი - bisque
 • შოკოლადისფერი - chocolate
 • კორალისფერი - coral
 • შავისწითელსფერი - dark red
 • ინდიგო - indigo
 • ივორი - ivory
 • ყაყი - khaki
 • მადეირა - magenta
 • მარუნი - maroon
 • ნევი - navy
 • ოლივი - olive
Download Secondary colors Flashcards
აქვა picture flashcards აქვამარინი picture flashcards ბეჟი picture flashcards

ფიგურები 2D

35 Georgian printable flashcards for learning 2D Shapes topic
 • მრავალკუთხედი - polygon
 • წრე - circle
 • ოვალი - oval
 • ლინზა - lens
 • ნახევარმთვარე - crescent
 • თაღი - arch
 • ტოროიდი - annulus
 • სეგმენტი - segment
 • სექტორი - sector
 • ნახევარწრე - semicircle
 • ჯვარი - cross
 • გული - heart
 • ვარსკვლავი - star
 • კბილანები - gear
 • ისარი - arrow
 • ტოლფერდა სამკუთხედი - isosceles triangle
 • სამკუთხედი - triangle
 • ტოლგვერდა სამკუთხედი - equilateral triangle
 • მართკუთხა სამკუთხედი - right triangle
 • ბლაგვკუთხა სამკუთხედი - obtuse triangle
 • მახვილკუთხა სამკუთხედი - acute triangle
 • მართკუთხედი - rectangle
 • კვადრატი - square
 • რომბი - rhombus
 • პარალელოგრამი - parallelogram
 • ტრაპეცია - trapezoid
 • ოთხკუთხედი - quadrilateral
 • დელტოიდი - kite
 • ხუთკუთხედი - pentagon
 • ექვსკუთხედი - hexagon
 • ჰეპტაგონი - heptagon
 • ოქტაგონი - octagon
 • ნონაგონი - nonagon
 • დეკაგონი - decagon
 • დოდეკაგონი - dodecagon
Download 2D Shapes Flashcards
ბლაგვკუთხა სამკუთხედი picture flashcards გული picture flashcards დეკაგონი picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Create cards
in Georgian
3D Shapes flashcards
3D Shapes  flashcards

Check other sets of printable Georgian flashcards!

There are no more sets of Georgian flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Georgian.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ფერები Flashcards for Toddlers (67 cards in Georgian)