რიცხვები 1 დან 20 მდე

20 Georgian printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • თვრამეტი - eighteen
 • ცხრამეტი - nineteen
 • ოცი - twenty
 • ერთი - one
 • ორი - two
 • სამი - three
 • ოთხი - four
 • ხუთი - five
 • ექვსი - six
 • შვიდი - seven
 • რვა - eight
 • ცხრა - nine
 • ათი - ten
 • თერთმეტი - eleven
 • თორმეტი - twelve
 • ცამეტი - thirteen
 • თოთხმეტი - fourteen
 • თხუთმეტი - fifteen
 • თექვსმეტი - sixteen
 • ჩვიდმეტი - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
ათი picture flashcards ერთი picture flashcards ექვსი picture flashcards

Math cards pending creation

Create cards
in Georgian
Counting flashcards
Counting  flashcards

Check other sets of printable Georgian flashcards!

There are no more sets of Georgian flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Georgian.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual რიცხვები Flashcards for Toddlers (20 cards in Georgian)