ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು

32 Kannada printable flashcards for learning Family members topic
 • ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು - twins
 • ವಧು - bride
 • ವರ - groom
 • ಗರ್ಭಿಣಿ - pregnant
 • ನವಜಾತ - newborn
 • ದಂಪತಿಗಳು - couple
 • ಹೆಂಡತಿ - wife
 • ಗಂಡ - husband
 • ಪೋಷಕರು - parents
 • ಮಕ್ಕಳು - children
 • ಮಕ್ಕಳು - father or dad
 • ತಾಯಿ - mother or mom
 • ಮಗಳು - daughter
 • ಮಗ - son
 • ಸಹೋದರಿ - sister
 • ಸಹೋದರ - brother
 • ಪೋಷಕರ ಪೋಷಕರು - grandparents
 • ಅಜ್ಜಿ - grandmother
 • ಅಜ್ಜ - grandfather
 • ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು - grandchildren
 • ಮೊಮ್ಮಗಳು - granddaughter
 • ಮೊಮ್ಮಗ - grandson
 • ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು - siblings
 • ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ - aunt
 • ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ - uncle
 • ಸೋದರಸೊಸೆ - niece
 • ಸೋದರಳಿಯ - nephew
 • ಅತ್ತೆ - mother-in-law (for husband)
 • ಮಾವ - father-in-law (for husband)
 • ಅತ್ತೆ - mother-in-law (for wife)
 • ಮಾವ - father-in-law (for wife)
 • ಕುಟುಂಬ - family
Download Family members Flashcards
ಅಜ್ಜ picture flashcards ಅಜ್ಜಿ picture flashcards ಅತ್ತೆ picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Kannada
Body Parts flashcards
Body Parts  flashcards
Create cards
in Kannada
Face flashcards
Face  flashcards
Create cards
in Kannada
Stages flashcards
Stages  flashcards
Create cards
in Kannada
Professions flashcards
Professions  flashcards
Create cards
in Kannada
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  flashcards

Check other sets of printable Kannada flashcards!

There are no more sets of Kannada flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Kannada.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ಜನರು Flashcards for Toddlers (32 cards in Kannada)