Veiksmo žodžiai

51 Lithuanian printable flashcards for learning Action verbs topic
 • spaudžia - squeeze
 • spaudžia - press
 • pila - pour over
 • kiša - open
 • pjauna - saw
 • spiria - kick
 • meta - throw up
 • renka - bring up
 • dainuoja - sing
 • slepiasi - hide
 • šukuojasi - comb
 • plėšo - tear, rip
 • žvejoja - fish
 • sėdi - sit
 • stato - add
 • skina - collect, gather
 • džiūna - dry
 • stovi - stand
 • šaudo - shoot
 • stato - build
 • beldžia - knock
 • šoka - dance
 • tempia - pull
 • taiso - fix
 • ploja - clap
 • čiaudo - sneeze
 • kasosi - scratch
 • šnibžda - whisper
 • meta - throw
 • kabo - hang
 • išlindo - peep out
 • pučia nosį - blow one's nose
 • glosto - care
 • duoda - give
 • dovanoja - present
 • susikimba - hold
 • pučia - blow
 • žiūri - look into
 • deginasi - sunbathe
 • leidžia - launch
 • groja - play the piano
 • žaidžia - play
 • supasi - swing
 • deda - put
 • kasa - dig
 • maitina - feed
 • pjauna - mow
 • dažo - paint
 • kanda - bite
 • guli - lay
 • gaudo - catch
Download Action verbs Flashcards
beldžia picture flashcards čiaudo picture flashcards dainuoja picture flashcards

Judėjimo žodžiai

19 Lithuanian printable flashcards for learning Movement verbs topic
 • bėga - run
 • ropoja - crawl
 • šokinėja - jump
 • plaukia - swim
 • joja - ride
 • vairuoja - drive
 • skrenda - fly
 • eina - go
 • neša - carry
 • čiuožia - descend
 • šoka - fall
 • traukia - pull
 • veja - chase
 • vaikšto - walk
 • irkluoja - row
 • kopia - climb
 • nardo - dive
 • stumia - push
 • rieda - roll
Download Movement verbs Flashcards
bėga picture flashcards čiuožia picture flashcards eina picture flashcards

Įprasti veiksmažodžiai

33 Lithuanian printable flashcards for learning Routine verbs topic
 • sėdi ant puoduko - sit on the potty
 • sisioja - pee
 • kakoja - poop
 • užrišo batų raištelius - tie shoelaces
 • verda - virė - cook
 • maitina - feed
 • apsipirko - go shopping
 • atostogauja - relax
 • atsibudo - wake up
 • valosi dantis - brush teeth
 • žiūri televizorių - watch TV
 • rūko - smoke
 • žaidžia - play with friends
 • dirba - work
 • šluoja - sweep
 • siurblis - vacuum
 • plauna - do laundry
 • lygina - iron
 • laisto - water
 • purškia - splash
 • dažosi - put on make-up
 • kerpa plaukus - gets her hair cut
 • skutasi - shave
 • valgo - eat
 • geria - drink
 • plauna - wash
 • miega - sleep
 • valo - clean, scrub
 • rengiasi - get dressed
 • apsiauna - apsiavė - put on shoes
 • susisagsto - susisagstė - button the buttons
 • prausiasi - take a shower
 • maudosi - take a bath
Download Routine verbs Flashcards
apsiauna - apsiavė picture flashcards apsipirko picture flashcards atostogauja picture flashcards

Valstybiniai veiksmažodžiai

23 Lithuanian printable flashcards for learning State verbs topic
 • bijo - fear
 • muša - beat
 • rėkia - shout
 • gina - defend
 • masto - think
 • žiovauja - yawn
 • pyksta - be angry
 • kviečia - kvietė - call
 • turi - has
 • maivosi - grimace
 • stebi - see
 • uosto - sniff
 • apkabina - hug
 • kenčia - hurt
 • bučiuoja - kiss
 • pasimetė - confuse
 • klausosi - hear
 • juokiasi - laugh
 • verkia - cry
 • žiūri - look
 • meldžiasi - pray
 • svajoja - dream
 • rodo - show
Download State verbs Flashcards
apkabina picture flashcards bijo picture flashcards bučiuoja picture flashcards

Verbs cards pending creation

Check other sets of printable Lithuanian flashcards!

There are no more sets of Lithuanian flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Lithuanian.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual Veiksmažodžiai Flashcards for Toddlers (126 cards in Lithuanian)