हालचाल क्रियापदे

19 Marathi printable flashcards for learning Movement verbs topic
 • धावणे - run
 • रांगणे - crawl
 • उडी - jump
 • पोहणे - swim
 • राइड - ride
 • हाकणे - drive
 • उडणे - fly
 • जाणे - go
 • नेणे - carry
 • उतरणे - descend
 • पडणे - fall
 • खेचणे - pull
 • पाठलाग करणे - chase
 • चालणे - walk
 • रोइंग - row
 • चढणे - climb
 • सूर मारणे - dive
 • धक्का मारणे - push
 • घसरणे - roll
Download Movement verbs Flashcards
उडणे picture flashcards उडी picture flashcards उतरणे picture flashcards

राज्य क्रियापद

23 Marathi printable flashcards for learning State verbs topic
 • घाबरणे - fear
 • ठोकणे - beat
 • ओरडणे - shout
 • बचाव - defend
 • विचार करत आहे. - think
 • जांभई - yawn
 • रागवणे - be angry
 • बोलावणे - call
 • has - has
 • हळहळ व्यक्त केली - grimace
 • पाहणे - see
 • जोराने हुंगणे - sniff
 • आलिंगन - hug
 • दुखणे - hurt
 • चुंबन - kiss
 • संभ्रम - confuse
 • ऐकणे - hear
 • हसणे - laugh
 • रडणे - cry
 • पाहणे - look
 • प्रार्थना करणे - pray
 • स्वप्न - dream
 • दाखवणे - show
Download State verbs Flashcards
has picture flashcards आलिंगन picture flashcards ऐकणे picture flashcards

Verbs cards pending creation

Create cards
in Marathi
Action verbs flashcards
Action verbs  flashcards
Create cards
in Marathi
Routine verbs flashcards
Routine verbs  flashcards

Check other sets of printable Marathi flashcards!

There are no more sets of Marathi flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Marathi.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual क्रियापद Flashcards for Toddlers (42 cards in Marathi)