ระบบสุริยะ

21 Thai printable flashcards for learning Solar System topic
 • ดาวเสาร์ - saturn
 • ดาวมฤตยู - uranus
 • ดาวเนปจูน - neptune
 • ดวงจันทร์ - moon
 • ดาวหาง - comet
 • ดาวเคราะห์น้อย - asteroid
 • ดาวตก - meteorite
 • ปล่องภูเขาไฟ - crater
 • ดาว - star
 • ทางช้างเผือก - milky way
 • เนบิวลา - nebula
 • ดาราจักร - galaxy
 • ความมืดมนลง - eclipse
 • ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว - starry sky
 • ระบบสุริยะ - solar system
 • ดาวพุธ - mercury
 • ดาวศุกร์ - venus
 • โลก - earth
 • ดาวพลูโต - pluto
 • ดาวอังคาร - mars
 • ดาวพฤหัส - jupiter
Download Solar System Flashcards
ความมืดมนลง picture flashcards ดวงจันทร์ picture flashcards ดาราจักร picture flashcards

สภาพอากาศ

31 Thai printable flashcards for learning Weather topic
 • ร้อน - hot
 • เย็น - cold
 • แดดจ้า - sunny
 • มีเมฆมาก - cloudy
 • เมฆ - cloud
 • ฟ้าแลบ - lighting
 • ลมแรง - wind /windy
 • เฮอริเคน - hurricane
 • พายุ - storm
 • สึนามิ - tsunami
 • ฝนตก - rain
 • น้ำท่วมขัง - puddle
 • สายฟ้า - thunder
 • หมอก - fog
 • รุ่งกินน้ำ - rainbow
 • น้ำค้าง - dew
 • ไม่มีคลื่นลม - warm, calm
 • ใบไม้ร่วง - leaf fall
 • พระอาทิตย์ตก - sunset
 • พระอาทิตย์ขึ้น - sunrise
 • แสงเหนือ - polar lights
 • หิมะ - snow
 • กองหิมะ - snowdrift
 • หิมะตก - snowfall
 • เกล็ดหิมะ - snowflake
 • แท่งน้ำแข็ง - icicles
 • ลูกเห็บ - hail
 • น้ำแข็ง - ice
 • แช่แข็ง - frozen
 • น้ำค้างแข็ง - frost
 • ลื่นไถล - slippery ice
Download Weather Flashcards
กองหิมะ picture flashcards น้ำค้าง picture flashcards น้ำค้างแข็ง picture flashcards

แหล่งน้ำ

30 Thai printable flashcards for learning Bodies of Water topic
 • มหาสมุทร - ocean
 • ทะเล - sea
 • แม่น้ำ - river
 • กระแส - stream
 • ทะเลสาบ - lake
 • อ่าว - bay
 • โค ฟ - cove
 • บึง - marsh
 • พื้นที่ชุ่มน้ํา - wetland
 • ช่องแคบ - strait
 • ฤดูใบไม้ผลิ - spring
 • แหล่งที่มาของแม่น้ํา - source of a river
 • สาขาของแม่น้ํา - branch of the river
 • สามเหลี่ยมปากแม่น้ํา - river delta
 • ปากแม่น้ํา - mouth of a river
 • น้ําตกแม่น้ํา - river cascades
 • ฟยอร์ด - fjord
 • น้ำตก - waterfall
 • ลากูน - lagoon
 • ภูเขาน้ำแข็ง - iceberg
 • ธารน้ำแข็ง - glacier
 • โอเอซิส - oasis
 • แอ่ง - puddle
 • บ่อ - pond
 • คลองน้ํา - canal
 • เลวี - levee
 • อ่างเก็บน้ํา - reservoir
 • บ่อน้ํา - well
 • น้ำพุ - fountain
 • ตู้ปลา - aquarium
Download Bodies of Water Flashcards
กระแส picture flashcards คลองน้ํา picture flashcards ช่องแคบ picture flashcards

Nature cards pending creation

Check other sets of printable Thai flashcards!

There are no more sets of Thai flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Thai.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ธรรมชาติ Flashcards for Toddlers (82 cards in Thai)