ግሲ ምንቅስቓስ

22 Tigrigna(Eritrea) printable flashcards for learning Movement verbs topic
 • ጐየየት - run
 • ኣንፋሓዀ - crawl
 • ዘለለት - jump
 • ሓንበሰ - swim
 • ተጓዓዘ - drive
 • ጋለበ - ride
 • ዘወረ - drive
 • በረረ - fly
 • ከደ - go
 • ተሰከመ - carry
 • ደየበ - climb
 • ወረደ - descend
 • ወደቐ - fall
 • ሰሓበ - pull
 • ሃደነ - chase
 • ሰጐመ - walk
 • ጀለበት - row
 • ሓዀረ - climb
 • ሓዀረ - climb
 • ተነቘተ - dive
 • ደፍአ - push
 • ኰረር በለ - roll
Download Movement verbs Flashcards
ሃደነ picture flashcards ሓንበሰ picture flashcards ሓዀረ picture flashcards

ናይ መዓልታዊ ግሲታት

33 Tigrigna(Eritrea) printable flashcards for learning Routine verbs topic
 • ኣብ ባዞ ምቕማጥ - sit on the potty
 • ምሻን - pee
 • ምሕራእ/ደገ ምውጻእ - poop
 • ላቺ ናይ ጫማ ምእሳር - tie shoelaces
 • መግቢ ምስራሕ - cook
 • ምምጋብ - feed
 • ምዕዳግ/ኣስበዛ ምግባር - go shopping
 • ምዝናይ - relax
 • ካብ ድቃስ ምትሳእ - wake up
 • ስኒ ምሕጻብ - brush teeth
 • ቲቪ ምርኣይ - watch TV
 • ሽጋራ ምትካኽ - smoke
 • ምጽዋት - play with friends
 • ምስራሕ - work
 • ምኹስታር - sweep
 • ብቫክዩም ምጽራይ - vacuum
 • ክዳውንቲ ምሕጻብ - do laundry
 • ክዳን ምስትራር - iron
 • ንኣታክልቲ ማይ ምስታይ - water
 • ማይ ምንጻግ - splash
 • መጋየጺ ሜክኣፕ ምግባር - put on make-up
 • ጸጉሪ ምቕምቃም - gets her hair cut
 • ምልጻይ ጭሕሚ - shave
 • ምብላዕ - eat
 • ምስታይ - drink
 • ምሕጻብ - wash
 • ምድቃስ - sleep
 • ምጽራይ - clean, scrub
 • ክዳን ምኽዳን - get dressed
 • ጫማ ምግባር - put on shoes
 • መልጎም ምልጋም - button the buttons
 • ነብስኻ ምሕጻብ - take a shower
 • ነብስኻ ምሕጻብ - take a bath
Download Routine verbs Flashcards
ላቺ ናይ ጫማ ምእሳር picture flashcards መልጎም ምልጋም picture flashcards መጋየጺ ሜክኣፕ ምግባር picture flashcards

ናይ ኩነታት ግሲ

23 Tigrigna(Eritrea) printable flashcards for learning State verbs topic
 • ፈርሀ - fear
 • ሃረመት - beat
 • ጨደረት - shout
 • ተኸላኸለ - defend
 • ሓሰበት - think
 • ኣንበሃቘ - yawn
 • ሓረቐ - be angry
 • ጸውዐት - call
 • ኣለዎ - has
 • ተጸዋወገ - grimace
 • ረኣየት - see
 • ሸተተት - sniff
 • ሓቘፈት - hug
 • ወደቐ - hurt
 • ሰዓመት - kiss
 • ግር ኢሉዋ! - confuse
 • ሰሚዐ - hear
 • ሰሓቐ - laugh
 • በኸየ - cry
 • ጠመተ - look
 • ጸለየ - pray
 • ሓለመት - dream
 • ኣርኣየ - show
Download State verbs Flashcards
ሃረመት picture flashcards ሓለመት picture flashcards ሓረቐ picture flashcards

Verbs cards pending creation

Create cards
in Tigrigna(Eritrea)
Action verbs flashcards
Action verbs  flashcards

Check other sets of printable Tigrigna(Eritrea) flashcards!

There are no more sets of Tigrigna(Eritrea) flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tigrigna(Eritrea).

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ግሲ Flashcards for Toddlers (78 cards in Tigrigna(Eritrea))