ቁጽርታት ካብ ሓደ ክሳብ ዕስራ

20 Tigrigna printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • ዓሰርተ ሽሞንተ - eighteen
 • ዓሰርተ ትሽዓተ - nineteen
 • ዕስራ - twenty
 • ሓደ - one
 • ክልተ - two
 • ሰለስተ - three
 • ኣርባዕተ - four
 • ሓሙሽተ - five
 • ሽዱሽተ - six
 • ሸውዓተ - seven
 • ሽሞንተ - eight
 • ትሽዓተ - nine
 • ዓሰርተ ሓደ - ten
 • ዓሰርተ ክለተ - eleven
 • ዓሰርተ ክልተ - twelve
 • ዓሰርተ ሰለስተ - thirteen
 • ዓሰርተ ኣርባዕተ - fourteen
 • ዓሰርተ ሓሙሽተ - fifteen
 • ዓሰርተ ሽዱሽተ - sixteen
 • ዓሰርተ ሸውዓተ - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
ሓሙሽተ picture flashcards ሓደ picture flashcards ሰለስተ picture flashcards

ቑጽርታት

10 Tigrigna printable flashcards for learning Counting topic
 • ሓደ - one
 • ኽልተ - two
 • ሰለስተ - three
 • ኣርባዕተ - four
 • ሓሙሽተ - five
 • ሽድሽተ - six
 • ሸውዓተ - seven
 • ሸሞንተ - eight
 • ትሽዓተ - nine
 • ዓሰርተ - ten
Download Counting Flashcards
ሓሙሽተ picture flashcards ሓደ picture flashcards ሰለስተ picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Tigrigna flashcards!

There are no more sets of Tigrigna flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tigrigna.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual ሒሳብ Flashcards for Toddlers (30 cards in Tigrigna)