Izitho zomzimba

26 Zulu printable flashcards for learning Body Parts topic
 • isithende - heel
 • isithende - sole
 • iminwe - toe
 • uzipho - nail
 • inqindi - fist
 • ikhanda - head
 • umqala - nape
 • intamo - neck
 • ihlombe - shoulder
 • isifuba - chest
 • umqolo - back
 • amathambo - skeleton
 • ithambo lekhanda - skull
 • isisu - abdomen
 • ithambo - bone
 • ingalo - arm
 • umlenze - leg
 • indololwane - elbow
 • isandla - hand
 • wrist - wrist
 • palm - palm
 • umunwe - finger
 • idolo - knee
 • ithanga - hip
 • esinqeni - bum
 • inyawo - foot
Download Body Parts Flashcards
amathambo picture flashcards ikhanda picture flashcards iminwe picture flashcards

ubuso

20 Zulu printable flashcards for learning Face topic
 • ubuso - face
 • ikhala - nose
 • isiphongo - forehead
 • ihlo - eye
 • indlebe - ear
 • izinkophe - eyelashes
 • isihlathi - cheek
 • izinwele - hair
 • udebe - lip
 • ikhala - nostril
 • ishiya - eyebrow
 • ulimi - tongue
 • isilevu - chin
 • umlomo - mouth
 • intshebe - beard
 • umhlathi - jaw
 • amadevu - mustache
 • izinyo - tooth
 • imibimbi - wrinkles
 • amabala - freckles
Download Face Flashcards
amadevu picture flashcards ihlo picture flashcards indlebe picture flashcards

Umndeni

32 Zulu printable flashcards for learning Family members topic
 • amawele - twins
 • umakoti - bride
 • umkhwenyana - groom
 • ukhulelwe - pregnant
 • ingane - newborn
 • izethandani - couple
 • unkosikazi - wife
 • umyeni - husband
 • abazali - parents
 • izingane - children
 • ubaba - father or dad
 • umama - mother or mom
 • indodakazi - daughter
 • indodana - son
 • usisi - sister
 • ubhuti - brother
 • abazali - grandparents
 • ugogo - grandmother
 • umhkulu - grandfather
 • izizukulwane - grandchildren
 • umzukulu - granddaughter
 • umzukulu - grandson
 • izelamani - siblings
 • anti - aunt
 • umalume - uncle
 • umshana - niece
 • umshana - nephew
 • umamazala - mother-in-law (for husband)
 • ubabazala - father-in-law (for husband)
 • umamazala - mother-in-law (for wife)
 • ubabazala - father-in-law (for wife)
 • umndeni - family
Download Family members Flashcards
abazali picture flashcards abazali picture flashcards amawele picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Zulu
Stages flashcards
Stages  flashcards
Create cards
in Zulu
Professions flashcards
Professions  flashcards
Create cards
in Zulu
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  flashcards

Check other sets of printable Zulu flashcards!

There are no more sets of Zulu flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Zulu.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual Abantu Flashcards for Toddlers (78 cards in Zulu)