ផ្នែកនៃរាងកាយ

26 tarjetas imprimibles en Khmer para aprender el tema de Partes del Cuerpo
 • កែងជើង - talón
 • បាតជើង - planta del pie
 • ម្រាមជើង - dedo del pie
 • ក្រចក - uña
 • កន្តាប់ដៃ - puño
 • ក្បាល - cabeza
 • ក្បាលក្រោយ - nuca
 • - cuello
 • ស្មារ - hombro
 • ទ្រូង - pecho
 • ខ្នង - espalda
 • ឆ្អឹង - esqueleto
 • ឆ្អឹងក្បាល - calavera
 • ពោះ - el vientre
 • ឆ្អឹង - hueso
 • ដៃ - brazo
 • ជើង - pierna
 • កែងដៃ - codo
 • ប្រអប់ដៃ - mano
 • កដៃ - muñeca
 • បាតដៃ - mano
 • ម្រាមដៃ - dedo
 • ជង្គង់ - rodilla
 • ត្រគាក - cadera
 • គូទ - nalgas
 • ប្រអប់ជើង - pie
Descargar tarjetas de Partes del Cuerpo
កដៃ Tarjetas didacticasកែងជើង Tarjetas didacticasក្បាល Tarjetas didacticas

មុខ

20 tarjetas imprimibles en Khmer para aprender el tema de Partes de la Cara
 • មុខ - cara
 • ច្រមុះ - nariz
 • ថ្ងាស - frente
 • ភ្នែក - ojo
 • ត្រចៀក - oreja
 • រោមភ្នែក - pestañas
 • ថ្ពាល់ - cachete
 • សក់ - pelo
 • បបូរមាត់ - labio
 • រន្ធច្រមុះ - nariz
 • ចិញ្ចើម - ceja
 • អណ្តាត - lengua
 • ចង្កា - barbilla
 • មាត់ - boca
 • ថ្គាម - quijada
 • ពុកចង្កា - barba
 • ធ្មេញ - diente
 • ពុកមាត់ - bigote
 • ជ្រួញចិញ្ចើម - arrugas
 • អាចម៍រុយ - pecas
Descargar tarjetas de Partes de la Cara
ចិញ្ចើម Tarjetas didacticasត្រចៀក Tarjetas didacticasថ្គាម Tarjetas didacticas

សមាជិតគ្រួសារ

32 tarjetas imprimibles en Khmer para aprender el tema de Miembros de la Familia
 • បងប្អូនភ្លោះ - gemelos
 • កូនក្រមុំ - novia
 • កូនកំលោះ - novio
 • ស្រី្ដមានផ្ទៃពោះ - embarazada
 • កូនខ្ចី - recién nacida
 • ប្ដីប្រពន្ធ - casado
 • ប្រពន្ធ - esposa
 • ប្ដី - esposo
 • ប៉ាម៉ាក់ - padres
 • កូនៗ - niños / crianças
 • ប៉ា - padre / papá / pai
 • ម៉ាក់ - madre / mamá / mãe
 • កូនស្រី - hija
 • កូនប្រុស - hijo
 • បងស្រី/ប្អូនស្រី - hermana
 • បងប្រុស/ប្អូនប្រុស - hermano
 • យាយតា - abuelos
 • យាយ - abuela
 • តា - abuelo
 • ចៅៗ - nietos
 • ចៅស្រី - nieta
 • ចៅប្រុស - nieto
 • បងប្អូនបង្កើត - hermanos
 • មីង - tía
 • ពូ - tío
 • ក្មួយស្រី - sobrina
 • ក្មួយប្រុស - sobrino
 • ម៉ាក់ក្មេក - suegra
 • ប៉ាក្មេក - suegro
 • ម៉ាក់់ក្មេក - suegra
 • ប៉ាក្មេក - suegro
 • គ្រួសារ - familia
Descargar tarjetas de Miembros de la Familia
កូនកំលោះ Tarjetas didacticasកូនក្រមុំ Tarjetas didacticasកូនខ្ចី Tarjetas didacticas

Personas tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Khmer
tarjetas didacticas de Etapas
Etapas  12 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Khmer
tarjetas didacticas de Profesiones
Profesiones  36 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Khmer
tarjetas didacticas de Trabajos y Ocupaciones
Trabajos y Ocupaciones  51 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Khmer imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Khmer. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Khmer.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de មនុស្ស para niños pequeños (78 tarjetas en Khmer)