ផ្នែកនៃរាងកាយ

26 Khmer printable flashcards for learning Body Parts topic
 • កែងជើង - heel
 • បាតជើង - sole
 • ម្រាមជើង - toe
 • ក្រចក - nail
 • កន្តាប់ដៃ - fist
 • ក្បាល - head
 • ក្បាលក្រោយ - nape
 • - neck
 • ស្មារ - shoulder
 • ទ្រូង - chest
 • ខ្នង - back
 • ឆ្អឹង - skeleton
 • ឆ្អឹងក្បាល - skull
 • ពោះ - abdomen
 • ឆ្អឹង - bone
 • ដៃ - arm
 • ជើង - leg
 • កែងដៃ - elbow
 • ប្រអប់ដៃ - hand
 • កដៃ - wrist
 • បាតដៃ - palm
 • ម្រាមដៃ - finger
 • ជង្គង់ - knee
 • ត្រគាក - hip
 • គូទ - bum
 • ប្រអប់ជើង - foot
Download Body Parts Flashcards
កដៃ picture flashcardsកែងជើង picture flashcardsក្បាល picture flashcards

មុខ

20 Khmer printable flashcards for learning Face topic
 • មុខ - face
 • ច្រមុះ - nose
 • ថ្ងាស - forehead
 • ភ្នែក - eye
 • ត្រចៀក - ear
 • រោមភ្នែក - eyelashes
 • ថ្ពាល់ - cheek
 • សក់ - hair
 • បបូរមាត់ - lip
 • រន្ធច្រមុះ - nostril
 • ចិញ្ចើម - eyebrow
 • អណ្តាត - tongue
 • ចង្កា - chin
 • មាត់ - mouth
 • ថ្គាម - jaw
 • ពុកចង្កា - beard
 • ធ្មេញ - tooth
 • ពុកមាត់ - mustache
 • ជ្រួញចិញ្ចើម - wrinkles
 • អាចម៍រុយ - freckles
Download Face Flashcards
ចិញ្ចើម picture flashcardsត្រចៀក picture flashcardsថ្គាម picture flashcards

សមាជិតគ្រួសារ

32 Khmer printable flashcards for learning Family members topic
 • បងប្អូនភ្លោះ - twins
 • កូនក្រមុំ - bride
 • កូនកំលោះ - groom
 • ស្រី្ដមានផ្ទៃពោះ - pregnant
 • កូនខ្ចី - newborn
 • ប្ដីប្រពន្ធ - couple
 • ប្រពន្ធ - wife
 • ប្ដី - husband
 • ប៉ាម៉ាក់ - parents
 • កូនៗ - children
 • ប៉ា - father or dad
 • ម៉ាក់ - mother or mom
 • កូនស្រី - daughter
 • កូនប្រុស - son
 • បងស្រី/ប្អូនស្រី - sister
 • បងប្រុស/ប្អូនប្រុស - brother
 • យាយតា - grandparents
 • យាយ - grandmother
 • តា - grandfather
 • ចៅៗ - grandchildren
 • ចៅស្រី - granddaughter
 • ចៅប្រុស - grandson
 • បងប្អូនបង្កើត - siblings
 • មីង - aunt
 • ពូ - uncle
 • ក្មួយស្រី - niece
 • ក្មួយប្រុស - nephew
 • ម៉ាក់ក្មេក - mother-in-law (for husband)
 • ប៉ាក្មេក - father-in-law (for husband)
 • ម៉ាក់់ក្មេក - mother-in-law (for wife)
 • ប៉ាក្មេក - father-in-law (for wife)
 • គ្រួសារ - family
Download Family members Flashcards
កូនកំលោះ picture flashcardsកូនក្រមុំ picture flashcardsកូនខ្ចី picture flashcards

People cards pending creation

Create cards
in Khmer
Stages flashcards
Stages  12 flashcards
Create cards
in Khmer
Professions flashcards
Professions  36 flashcards
Create cards
in Khmer
Jobs and Occupations flashcards
Jobs and Occupations  51 flashcards

Check other sets of printable Khmer flashcards!

There are no more sets of Khmer flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Khmer.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual មនុស្ស Flashcards for Toddlers (78 cards in Khmer)