مانگەکانی ساڵ

12 tarjetas imprimibles en Kurdo(sorani) para aprender el tema de Meses del año
 • خەرمانان - junio
 • تەموز - julio
 • ئاب - agosto
 • ئەیلول - septiembre
 • تشرینی یەکەم - octubre
 • تشرینی دووەم - noviembre
 • کانونی یەکەم - diciembre
 • ڕێبەندان - enero
 • ڕەشەمێ - febrero
 • ڕێپێوان - marzo
 • نیسان - abril
 • ڕەنگە - mayo
Descargar tarjetas de Meses del año
ئاب Tarjetas didacticasئەیلول Tarjetas didacticasتشرینی دووەم Tarjetas didacticas

Calendario tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Kurdo(sorani)
tarjetas didacticas de Días de la semana
Días de la semana  12 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Kurdo(sorani) imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Kurdo(sorani). Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Kurdo(sorani).

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de ڕۆژمێر para niños pequeños (12 tarjetas en Kurdo(sorani))