Хуурай газрын тээврийн хэрэгсэл

28 tarjetas imprimibles en Mongol para aprender el tema de Transporte terrestre
 • газар уснаа явагч - vehículo anfibio
 • чарга - trineo
 • такси - taxi
 • давхар автобус - autobús de dos pisos
 • жуулчдын автобус - autobús turístico
 • аяны машин - caravana
 • цагдаагийн машин - coche de policía
 • галын машин - camión de bomberos
 • түргэн тусламжийн машин - ambulancia
 • танк - tanque
 • трактор - tractor
 • хогийн машин - camión de basura
 • чингэлэгтэй трайлер - camión
 • өргөгч тавцан - camión con plataforma elevadora
 • сэрээт ачигч - carretilla elevadora
 • бохирын машин - camión cisterna
 • цистерн - camión cisterna
 • трайлерийн толгой - camión
 • трайлер - remolque
 • задгай трайлер - remolque de coches
 • машин - coche
 • автобус - autobús
 • троллейбус - trolebús
 • бүхээгтэй тэрэг - furgoneta
 • сургуулийн автобус - autobús escolar
 • хуучны тэрэг - coche clásico
 • сүйх тэрэг - carruaje
 • морин тэрэг - carromato
Descargar tarjetas de Transporte terrestre
автобус Tarjetas didacticasаяны машин Tarjetas didacticasбохирын машин Tarjetas didacticas

Агаарын тээвэр

14 tarjetas imprimibles en Mongol para aprender el tema de Transporte aéreo
 • онгоц - avión
 • нисдэг тэрэг - helicóptero
 • агаарын бөмбөлөг - globo aerostático
 • далавчит онгоц - biplano
 • сөнөөгч онгоц - avión de combate
 • пуужин - cohete
 • сансрын хөлөг - transbordador espacial
 • агаарын хөлөг - zeppelín
 • шүхэр - parapente
 • шумбагч онгоц - planeador
 • хэт хөнгөн онгоц - ultraligero
 • цаасан шувуу - cometa volando
 • хиймэл дагуул - satélite
 • хэлтротор - convertiplano
Descargar tarjetas de Transporte aéreo
агаарын бөмбөлөг Tarjetas didacticasагаарын хөлөг Tarjetas didacticasдалавчит онгоц Tarjetas didacticas

Дугуйн тээвэр

16 tarjetas imprimibles en Mongol para aprender el tema de Transporte en Bicicleta
 • сэгвэе - segway
 • хүүхдүүдийн дугуй - bicicleta para niños
 • бүхээгт дугуй - taxi a pedal
 • вэломобайл - velocipedo
 • угсраа дугуй - tandem
 • хэвтээ дугуй - recumbent
 • дугуйны хүүхдийн сандал - silla bicicleta
 • дугуйн дуулга - casco
 • дугуй - bicicleta
 • гурван дугуйтай дугуй - triciclo
 • дөрвөн дугуйтай дугуй - cuadriciclo
 • унадаг дугуй - moniciclo
 • тэнцвэрт дугуй - bicicleta sin pedales
 • цахилгаан дугуй - moniciclo electrico
 • дугуйн чиргүүл - remolque de bicicleta
 • жийдэг скүүтэр - patineta
Descargar tarjetas de Transporte en Bicicleta
бүхээгт дугуй Tarjetas didacticasвэломобайл Tarjetas didacticasгурван дугуйтай дугуй Tarjetas didacticas

Мотоцикл

14 tarjetas imprimibles en Mongol para aprender el tema de Motocicletas
 • авто рикшоу - camión triciclo
 • кадрасикл - quad
 • цаснымобайл - moto de nieve
 • мопед - moto naked
 • мотоцикл - motocicleta
 • скүүтэр - scooter
 • сүпер дугуй - moto de carretera
 • чоппер - chopper
 • ачааны мотоцикл - motocicleta con carga
 • шаахай - moto con sidecar
 • дуулга - casco
 • мото бээлий - guantes de moto
 • мотоциклын хувцас - traje de moto
 • моновыл - monociclo
Descargar tarjetas de Motocicletas
авто рикшоу Tarjetas didacticasачааны мотоцикл Tarjetas didacticasдуулга Tarjetas didacticas

Transportes tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Mongol
tarjetas didacticas de Transporte ferroviario
Transporte ferroviario  18 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Mongol
tarjetas didacticas de Transporte acuático
Transporte acuático  18 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Mongol imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Mongol. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Mongol.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de тээвэр para niños pequeños (72 tarjetas en Mongol)