கிறிஸ்துமஸ்

28 tarjetas imprimibles en Tamil para aprender el tema de Navidad
 • கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா - santa claus
 • கிறிஸ்துமஸ் மரம் - árbol de navidad
 • கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா தொப்பி - gorro de papá noel
 • கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கோணி - saco de papá noel
 • கிறிஸ்துமஸ் ஆபரணம் - bola de navidad
 • காலுறை - calcetín
 • இஞ்சி ரொட்டி மனிதன் - galleta navideña
 • இஞ்சி ரொட்டி வீடு - casita navideña
 • சறுக்கு வண்டி - trineo
 • மிட்டாய் கரும்பு - bastón de caramelo
 • பரிசுகள் - regalos
 • மாலை - corona
 • மெழுகுவர்த்தி - vela
 • ஹாலி - acebo
 • அணி முடிச்சு - lazo
 • கிறிஸ்துமஸ் பட்டாசு - craker
 • மணிகள் - campanas
 • கிறிஸ்துமஸ் விளக்குகள் - luces
 • பனிமனிதன் - muñeco de nieve
 • பனித்துளி - copo de nieve
 • பனி உலகம் - bola de cristal navideña
 • நட்சத்திரம் - estrella
 • பனி பந்துகள் - bolas de nieve
 • வானவேடிக்கை - fuegos artificiales
 • பனி தந்தை - papá noel
 • பனிக்கன்னி - hada de navidad
 • கிறிஸ்துமஸ் அஞ்சல் பெட்டி - buzón
 • தேவதை - ángel
Descargar tarjetas de Navidad
அணி முடிச்சு Tarjetas didacticasஇஞ்சி ரொட்டி மனிதன் Tarjetas didacticasஇஞ்சி ரொட்டி வீடு Tarjetas didacticas

Vacaciones tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Halloween
Halloween  16 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de San Valentín
San Valentín  18 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Día de la madre
Día de la madre  25 tarjetas
Crear tarjetas con
imágenes en Tamil
tarjetas didacticas de Pascua
Pascua  31 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Tamil imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Tamil. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Tamil.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de விடுமுறை para niños pequeños (28 tarjetas en Tamil)