கிறிஸ்துமஸ்

28 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Noël"
 • கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா - pere noël
 • கிறிஸ்துமஸ் மரம் - sapin de noël
 • கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா தொப்பி - chapeau de noël
 • கிறிஸ்துமஸ் தாத்தா கோணி - hotte du pere noël
 • கிறிஸ்துமஸ் ஆபரணம் - boule de noël
 • காலுறை - chaussette de noël
 • இஞ்சி ரொட்டி மனிதன் - bonhomme en pain d'epice
 • இஞ்சி ரொட்டி வீடு - maison en pain d'epice
 • சறுக்கு வண்டி - traineau
 • மிட்டாய் கரும்பு - sucre d'orge
 • பரிசுகள் - cadeaux
 • மாலை - couronne de noël
 • மெழுகுவர்த்தி - bougie
 • ஹாலி - houx
 • அணி முடிச்சு - noeud
 • கிறிஸ்துமஸ் பட்டாசு - cracker de noël
 • மணிகள் - cloche
 • கிறிஸ்துமஸ் விளக்குகள் - lumiere de noël
 • பனிமனிதன் - bonhomme de neige
 • பனித்துளி - flocon de neige
 • பனி உலகம் - boule de noël
 • நட்சத்திரம் - étoile de noël
 • பனி பந்துகள் - boule de noël
 • வானவேடிக்கை - feux d'artifice
 • பனி தந்தை - monsieur noël
 • பனிக்கன்னி - madame noël
 • கிறிஸ்துமஸ் அஞ்சல் பெட்டி - boite au lettre de noël
 • தேவதை - ange
Télécharger les fiches Noël
அணி முடிச்சு cartes flashஇஞ்சி ரொட்டி மனிதன் cartes flashஇஞ்சி ரொட்டி வீடு cartes flash

Cartes Les Vacances en attente de création

Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Halloween
Halloween  16 flashcards
Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers La Saint-Valentin
La Saint-Valentin  18 flashcards
Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Fête des Mères
Fête des Mères  25 flashcards
Créez des cartes
sur le Tamil
Imagiers Pâques
Pâques  31 flashcards

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual விடுமுறை pour les tout-petits (28 cartes en Tamil)