செயல் வினைகள்

54 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Les Verbes d'Action"
 • பல் துலக்கு - presser
 • அழுத்து - presse
 • மேல் ஊற்றவும் - verser sur
 • திற - ouvrir
 • கசடு - manger
 • இரம்பம் - scier
 • உதை - botter
 • தெறித்தல் - éclabousser
 • தூக்கி எறி - vomir
 • கொண்டு வா - faire monter
 • பாடு - chanter
 • மறை - cacher
 • வாறு - brosser
 • கிழி - déchirer
 • மீன்பிடித்தல் - pêcher
 • உட்கார்,அமர் - siéger
 • சேர் - additionner
 • திரட்டு - collecter
 • கை சப்பு - infirmière
 • உலர் - sécher
 • நில் - se lever
 • சுடு - tirer
 • கட்டு - construire
 • தட்டு - frapper a la porte
 • நடனமாடு - danser
 • பிடித்துஇழு - traîne
 • பொருத்து - réparer
 • கைதட்டு - applaudir
 • தும்மு - éternuer
 • கீறல் - rayure
 • இரகசியம் பேசு - chuchoter
 • வீசு - lancer
 • தொங்கு - traîner
 • எட்டிப்பார் - regarder
 • மூக்கை உரிங்கள் - se moucher
 • அக்கறை - se soucier
 • கொடு - donner
 • அன்பளிப்பு - donner
 • பிடித்துக்கொள் - tenir
 • ஊது - souffler
 • பார் - examiner
 • சூரிய குளியல் - prendre le soleil
 • ஏவு - lancer
 • பியானோவை இசை - jouer du piano
 • விளையாடு - jouer
 • ஊஞ்சலாடு - balancer
 • போடு, இடு - mettre
 • தோண்டு - à toi
 • ஊட்டி - nourrir
 • நகர்த்து - tondre
 • பெயிண்ட் - peinturer
 • கடி - mordre
 • படுத்துக்கொள் - allongé
 • பிடி - attraper
Télécharger les fiches Les Verbes d'Action
அக்கறை cartes flashஅன்பளிப்பு cartes flashஅழுத்து cartes flash

இயக்க வினைச்சொற்கள்

22 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Les Verbes de Mouvement"
 • ஓடு - courir
 • தவழ்ந்து செல் - ramper
 • குதி - sauter
 • நீந்து - nager
 • பயணம்செய் - rouler
 • சவாரி - galoper
 • ஓட்டு - conduire
 • பற - voler
 • போ - aller
 • சுமந்து செல் - porter
 • ஏறு - monter
 • இறங்கு - descendre
 • விழு - tomber
 • இழு - trainer
 • துரத்து - pourchasser
 • நட - se promener
 • துடுப்ப போடு - pagayer
 • பற்றி ஏறு - grimper
 • ஏறு - escalader
 • மூழ்கு - plonger
 • தள்ளு - pousser
 • சுருட்டு - rouler
Télécharger les fiches Les Verbes de Mouvement
இறங்கு cartes flashஇழு cartes flashஏறு cartes flash

அன்றாட செயல்

33 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Les Verbes de Routine"
 • காலை கடன் செய்தல் - s'asseoir
 • சிறுநீர் கழித்தல் - faire pipi
 • கழித்தல் - faire caca
 • சூ போடுதல் - nouer ses lacets
 • சமைத்தல் - cuisiner
 • சாப்பிடுதல் - manger
 • கடைக்கு செல்லுதல் - faire des courses
 • ஓய்வு எடுத்தல் - se détendre
 • எந்திருப்பது - se reveiller
 • பல் விளக்கு - se brosser les dents
 • டீவி பார்த்தல் - regarder la télé
 • புகைத்தல் - fumer
 • நண்பர்கள் - jouer
 • வேலை பார்த்தல் - travailler
 • கூட்டுதல் - balayer
 • வெற்றிடம் - passer l'aspirateur
 • துவைத்தல் - faire la lessive
 • தேய்த்தல் - repasser
 • தண்ணீர் - arroser
 • தூவுதல் - asperger
 • அலங்காரம் - se maquiller
 • முடி வெட்டுதல் - couper les cheveux
 • சரைத்தல் - raser
 • உண்ணுதல் - manger
 • குடித்தல் - boire
 • கழுவுதல் - se laver
 • தூங்குதல் - dormir
 • சுத்தம் செய்தல் - nettoyer
 • உடை போடுதல் - s'habiller
 • காலணி அணிதல் - mettre mes chaussures
 • பட்டன் போடுதல் - boutonner
 • குளித்தல் - prendre une douche
 • குளிக்கவும் - prendre un bain
Télécharger les fiches Les Verbes de Routine
அலங்காரம் cartes flashஉடை போடுதல் cartes flashஉண்ணுதல் cartes flash

மாநில சொற்கள்

23 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Les Verbes d'États"
 • பயம் - craindre
 • அடி - battre
 • கூச்சல் - crier
 • காக்க - proteger
 • யோசிக்கிறேன் - penser
 • கொட்டாவி விடு - bailler
 • கோபமாக இரு - être en colère
 • அழைப்பு - appeler
 • உள்ளது - avoir
 • முக நெளிப்பு - grimacer
 • பார்க்கவும் - observer
 • முகர் - renifler
 • கட்டிப்பிடி - étreindre
 • பாதிப்பு - souffrir
 • முத்தம் - embrasser
 • குழப்பம் - embrouiller
 • கேள் - entendre
 • சிரிக்கவும் - rire
 • அழுகை - pleurer
 • பார் - regarder
 • பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் - prier
 • கனவு - rêver
 • காட்டு - montrer
Télécharger les fiches Les Verbes d'États
அடி cartes flashஅழுகை cartes flashஅழைப்பு cartes flash

Cartes Les Verbes en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual வினைச்சொற்கள் pour les tout-petits (132 cartes en Tamil)