செயல் வினைகள்

51 Tamil printable flashcards for learning Action verbs topic
 • பல் துலக்கு - squeeze
 • அழுத்து - press
 • மேல் ஊற்றவும் - pour over
 • திற - open
 • இரம்பம் - saw
 • உதை - kick
 • தூக்கி எறி - throw up
 • கொண்டு வா - bring up
 • பாடு - sing
 • மறை - hide
 • வாறு - comb
 • கிழி - tear, rip
 • மீன்பிடித்தல் - fish
 • உட்கார்,அமர் - sit
 • சேர் - add
 • திரட்டு - collect, gather
 • உலர் - dry
 • நில் - stand
 • சுடு - shoot
 • கட்டு - build
 • தட்டு - knock
 • நடனமாடு - dance
 • பிடித்துஇழு - pull
 • பொருத்து - fix
 • கைதட்டு - clap
 • தும்மு - sneeze
 • கீறல் - scratch
 • இரகசியம் பேசு - whisper
 • வீசு - throw
 • தொங்கு - hang
 • எட்டிப்பார் - peep out
 • மூக்கை உரிங்கள் - blow one's nose
 • அக்கறை - care
 • கொடு - give
 • அன்பளிப்பு - present
 • பிடித்துக்கொள் - hold
 • ஊது - blow
 • பார் - look into
 • சூரிய குளியல் - sunbathe
 • ஏவு - launch
 • பியானோவை இசை - play the piano
 • விளையாடு - play
 • ஊஞ்சலாடு - swing
 • போடு, இடு - put
 • தோண்டு - dig
 • ஊட்டி - feed
 • நகர்த்து - mow
 • பெயிண்ட் - paint
 • கடி - bite
 • படுத்துக்கொள் - lay
 • பிடி - catch
Download Action verbs Flashcards
அக்கறை picture flashcards அன்பளிப்பு picture flashcards அழுத்து picture flashcards

இயக்க வினைச்சொற்கள்

19 Tamil printable flashcards for learning Movement verbs topic
 • ஓடு - run
 • தவழ்ந்து செல் - crawl
 • குதி - jump
 • நீந்து - swim
 • சவாரி - ride
 • ஓட்டு - drive
 • பற - fly
 • போ - go
 • சுமந்து செல் - carry
 • இறங்கு - descend
 • விழு - fall
 • இழு - pull
 • துரத்து - chase
 • நட - walk
 • துடுப்ப போடு - row
 • ஏறு - climb
 • மூழ்கு - dive
 • தள்ளு - push
 • சுருட்டு - roll
Download Movement verbs Flashcards
இறங்கு picture flashcards இழு picture flashcards ஏறு picture flashcards

அன்றாட செயல்

33 Tamil printable flashcards for learning Routine verbs topic
 • காலை கடன் செய்தல் - sit on the potty
 • சிறுநீர் கழித்தல் - pee
 • கழித்தல் - poop
 • சூ போடுதல் - tie shoelaces
 • சமைத்தல் - cook
 • சாப்பிடுதல் - feed
 • கடைக்கு செல்லுதல் - go shopping
 • ஓய்வு எடுத்தல் - relax
 • எந்திருப்பது - wake up
 • பல் விளக்கு - brush teeth
 • டீவி பார்த்தல் - watch TV
 • புகைத்தல் - smoke
 • நண்பர்கள் - play with friends
 • வேலை பார்த்தல் - work
 • கூட்டுதல் - sweep
 • வெற்றிடம் - vacuum
 • துவைத்தல் - do laundry
 • தேய்த்தல் - iron
 • தண்ணீர் - water
 • தூவுதல் - splash
 • அலங்காரம் - put on make-up
 • முடி வெட்டுதல் - gets her hair cut
 • சரைத்தல் - shave
 • உண்ணுதல் - eat
 • குடித்தல் - drink
 • கழுவுதல் - wash
 • தூங்குதல் - sleep
 • சுத்தம் செய்தல் - clean, scrub
 • உடை போடுதல் - get dressed
 • காலணி அணிதல் - put on shoes
 • பட்டன் போடுதல் - button the buttons
 • குளித்தல் - take a shower
 • குளிக்கவும் - take a bath
Download Routine verbs Flashcards
அலங்காரம் picture flashcards உடை போடுதல் picture flashcards உண்ணுதல் picture flashcards

மாநில சொற்கள்

23 Tamil printable flashcards for learning State verbs topic
 • பயம் - fear
 • அடி - beat
 • கூச்சல் - shout
 • காக்க - defend
 • யோசிக்கிறேன் - think
 • கொட்டாவி விடு - yawn
 • கோபமாக இரு - be angry
 • அழைப்பு - call
 • உள்ளது - has
 • முக நெளிப்பு - grimace
 • பார்க்கவும் - see
 • முகர் - sniff
 • கட்டிப்பிடி - hug
 • பாதிப்பு - hurt
 • முத்தம் - kiss
 • குழப்பம் - confuse
 • கேள் - hear
 • சிரிக்கவும் - laugh
 • அழுகை - cry
 • பார் - look
 • பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் - pray
 • கனவு - dream
 • காட்டு - show
Download State verbs Flashcards
அடி picture flashcards அழுகை picture flashcards அழைப்பு picture flashcards

Verbs cards pending creation

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual வினைச்சொற்கள் Flashcards for Toddlers (126 cards in Tamil)