எதிர்

72 Tamil printable flashcards for learning Opposites topic
 • குறுகிய - short
 • உயர் - high
 • குறைந்த - low
 • வேகமாக - fast
 • மெதுவாக - slow
 • தடித்த - thick
 • மெல்லிய - thin
 • குண்டு - fat
 • மெலிதான - slim
 • பழையது - elderly
 • இளம் - young
 • செயற்கை - artificial
 • இயற்கை - real
 • உலர் - dry
 • ஈரமானது - wet
 • மென்மையான - smooth
 • முள்வேலி - prickly
 • சூடான - hot
 • குளிர் - cold
 • அடர் நிறம் - dark
 • வெளிர் நிறமுடையது - light coloured
 • திற - open
 • மூடு - closed
 • வலுவான - strong
 • உடையக்கூடிய - fragile
 • விஷம் - poisonous
 • உண்ணக்கூடியது - edible
 • சந்தோஷமாக - happy
 • வருத்தம் - sad
 • இனிப்பு - sweet
 • புளிப்பான - sour
 • நேராக - straight
 • சுருட்டை - curly
 • மேல் - upper
 • கீழே - bottom
 • உடையணிந்தார் - dressed
 • ஆடையின்றி - unclothed
 • கருணை - kind
 • பொல்லாதவர் - wicked
 • தொகுதி - volume
 • பிளாட் - flat
 • வளைவு - curve
 • நேராக - straight
 • நிறம் - color
 • கருப்பு வெள்ளை - black and white
 • கூர்மையான - sharp
 • மந்தமான - dull
 • நைஸ் - beautiful
 • அசிங்கமான - ugly
 • வலது புரம் - right
 • இடது புரம் - left
 • சிரமம் - difficult
 • எளிமையானது - simple
 • பணக்காரர் - rich
 • ஏழை - poor
 • பெருசு - big
 • சிறிய - small
 • புதியது - new
 • பழையது - old
 • கனமானது - heavy
 • லேசான எடை - light
 • பழுத்த - ripe
 • அழுகிய - rotten
 • மென்மையானது - soft
 • கடினமான - tough
 • சுத்தமான - clean
 • அழுக்கு - dirty
 • பல - many
 • சில - few
 • முழு மை - full
 • காலியாக - empty
 • நீளமானது - long
Download Opposites Flashcards
அசிங்கமான picture flashcards அடர் நிறம் picture flashcards அழுகிய picture flashcards

Adjectives cards pending creation

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual பெயரடை Flashcards for Toddlers (72 cards in Tamil)