எதிர்

74 карточек для изучения темы Противоположности на Тамильском языке!
 • குறுகிய - короткий
 • உயர் - высокий
 • குறைந்த - низкий
 • வேகமாக - быстрый
 • மெதுவாக - медленный
 • தடித்த - толстый
 • மெல்லிய - тонкий
 • குண்டு - полный
 • மெலிதான - худой
 • பழையது - пожилая
 • இளம் - молодая
 • செயற்கை - искусственный
 • இயற்கை - живой
 • உலர் - сухой
 • ஈரமானது - мокрый
 • மென்மையான - гладкое
 • முள்வேலி - колючий
 • சூடான - горячий
 • குளிர் - холодный
 • அடர் நிறம் - тёмный
 • வெளிர் நிறமுடையது - светлый
 • திற - открытый
 • மூடு - закрытый
 • பிரகாசமான - яркий
 • மங்கலான - тусклый
 • வலுவான - крепкий
 • உடையக்கூடிய - хрупкий
 • விஷம் - ядовитый
 • உண்ணக்கூடியது - съедобный
 • சந்தோஷமாக - весёлый
 • வருத்தம் - грустный
 • இனிப்பு - сладкий
 • புளிப்பான - кислый
 • நேராக - прямые
 • சுருட்டை - кучерявый
 • மேல் - верхний
 • கீழே - нижний
 • உடையணிந்தார் - одетый
 • ஆடையின்றி - раздетый
 • கருணை - добрый
 • பொல்லாதவர் - злой
 • தொகுதி - объёмный
 • பிளாட் - плоский
 • வளைவு - кривая
 • நேராக - прямая
 • நிறம் - цветной
 • கருப்பு வெள்ளை - черно-белый
 • கூர்மையான - острый
 • மந்தமான - тупой
 • நைஸ் - красивый
 • அசிங்கமான - уродливый
 • வலது புரம் - право
 • இடது புரம் - лево
 • சிரமம் - сложный
 • எளிமையானது - простой
 • பணக்காரர் - богатый
 • ஏழை - бедный
 • பெருசு - большой
 • சிறிய - маленький
 • புதியது - новый
 • பழையது - старый
 • கனமானது - тяжёлое
 • லேசான எடை - лёгкое
 • பழுத்த - спелый
 • அழுகிய - гнилой
 • மென்மையானது - мягкое
 • கடினமான - твердое
 • சுத்தமான - чистые
 • அழுக்கு - грязные
 • பல - много
 • சில - мало
 • முழு மை - полная
 • காலியாக - пустая
 • நீளமானது - длинный
Скачать карточки "Противоположности"
அசிங்கமான карточки энциклопедических знанийஅடர் நிறம் карточки энциклопедических знанийஅழுகிய карточки энциклопедических знаний

Прилагательные картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Тамильском!

Больше нет доступных наборов карточек на Тамильском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Тамильский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"பெயரடை" - Визуальный Тамильском Словарь для Малышей (74 картинок)