எதிர்

74 tarjetas imprimibles en Tamil para aprender el tema de Opositivos
 • குறுகிய - corto
 • உயர் - alto
 • குறைந்த - bajo
 • வேகமாக - rapido
 • மெதுவாக - lento
 • தடித்த - grueso
 • மெல்லிய - delgado
 • குண்டு - gordo
 • மெலிதான - delgado
 • பழையது - anciano
 • இளம் - joven
 • செயற்கை - artificial
 • இயற்கை - natural
 • உலர் - seco
 • ஈரமானது - húmedo
 • மென்மையான - liso
 • முள்வேலி - mordaz
 • சூடான - caliente
 • குளிர் - frío
 • அடர் நிறம் - oscuro
 • வெளிர் நிறமுடையது - claro
 • திற - abierto
 • மூடு - cerrado
 • பிரகாசமான - claro
 • மங்கலான - oscuro
 • வலுவான - fuerte
 • உடையக்கூடிய - frágil
 • விஷம் - peligroso
 • உண்ணக்கூடியது - seguro
 • சந்தோஷமாக - feliz
 • வருத்தம் - triste
 • இனிப்பு - dulce
 • புளிப்பான - ácido
 • நேராக - lizo
 • சுருட்டை - rizado
 • மேல் - superior
 • கீழே - inferior
 • உடையணிந்தார் - vestido
 • ஆடையின்றி - desvestido
 • கருணை - amable
 • பொல்லாதவர் - malvado
 • தொகுதி - volumen
 • பிளாட் - plano
 • வளைவு - curva
 • நேராக - derecho
 • நிறம் - colores
 • கருப்பு வெள்ளை - blanco y negro
 • கூர்மையான - afilado
 • மந்தமான - pompón
 • நைஸ் - lindo
 • அசிங்கமான - feo
 • வலது புரம் - derecha
 • இடது புரம் - izquierda
 • சிரமம் - difícil
 • எளிமையானது - fácil
 • பணக்காரர் - rico
 • ஏழை - pobre
 • பெருசு - grande
 • சிறிய - pequeño
 • புதியது - nuevo
 • பழையது - viejo
 • கனமானது - pesado
 • லேசான எடை - liviano
 • பழுத்த - maduro
 • அழுகிய - podrido
 • மென்மையானது - suave
 • கடினமான - duro
 • சுத்தமான - limpio
 • அழுக்கு - sucio
 • பல - muchos
 • சில - pocos
 • முழு மை - lleno
 • காலியாக - vacio
 • நீளமானது - largo
Descargar tarjetas de Opositivos
அசிங்கமான Tarjetas didacticasஅடர் நிறம் Tarjetas didacticasஅழுகிய Tarjetas didacticas

Adjetivos tarjetas pendientes de creación

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Tamil imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Tamil. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Tamil.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de பெயரடை para niños pequeños (74 tarjetas en Tamil)