எதிர்

74 cartes flash imprimables en Tamil pour apprendre le sujet "Mot Opposés"
 • குறுகிய - court
 • உயர் - haut
 • குறைந்த - bas
 • வேகமாக - rapide
 • மெதுவாக - lent
 • தடித்த - épais
 • மெல்லிய - fin
 • குண்டு - gros
 • மெலிதான - mince
 • பழையது - âgée
 • இளம் - jeune
 • செயற்கை - artificielle
 • இயற்கை - vivante
 • உலர் - sec
 • ஈரமானது - humide
 • மென்மையான - lisse
 • முள்வேலி - barbelés
 • சூடான - chaud
 • குளிர் - froid
 • அடர் நிறம் - de couleur sombre
 • வெளிர் நிறமுடையது - de couleur claire
 • திற - ouverte
 • மூடு - fermée
 • பிரகாசமான - lumineux
 • மங்கலான - faible
 • வலுவான - fort
 • உடையக்கூடிய - fragile
 • விஷம் - toxique
 • உண்ணக்கூடியது - comestible
 • சந்தோஷமாக - heureux
 • வருத்தம் - triste
 • இனிப்பு - doux
 • புளிப்பான - acide
 • நேராக - droites
 • சுருட்டை - bouclées
 • மேல் - supérieur
 • கீழே - inférieur
 • உடையணிந்தார் - habillé
 • ஆடையின்றி - non habillés
 • கருணை - aimable
 • பொல்லாதவர் - méchants
 • தொகுதி - volume
 • பிளாட் - plat
 • வளைவு - courbe
 • நேராக - droite
 • நிறம் - la couleur
 • கருப்பு வெள்ளை - noir et blanc
 • கூர்மையான - pointu
 • மந்தமான - émoussé
 • நைஸ் - beau
 • அசிங்கமான - laid
 • வலது புரம் - à droite
 • இடது புரம் - à gauche
 • சிரமம் - difficile
 • எளிமையானது - simple
 • பணக்காரர் - riche
 • ஏழை - pauvre
 • பெருசு - grand
 • சிறிய - petit
 • புதியது - nouveau
 • பழையது - vieux
 • கனமானது - lourd
 • லேசான எடை - léger
 • பழுத்த - mûre
 • அழுகிய - pourri
 • மென்மையானது - doux
 • கடினமான - dur
 • சுத்தமான - propre
 • அழுக்கு - sale
 • பல - beaucoup
 • சில - peu
 • முழு மை - plein
 • காலியாக - vide
 • நீளமானது - long
Télécharger les fiches Mot Opposés
அசிங்கமான cartes flashஅடர் நிறம் cartes flashஅழுகிய cartes flash

Cartes Adjectifs en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Tamil.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Tamil.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual பெயரடை pour les tout-petits (74 cartes en Tamil)