வகுப்பறையில் காணப்படும் பொருட்கள்

36 Tamil printable flashcards for learning Classroom objects topic
 • மடியடக்கக் கணினி - laptop
 • மாணவன் - pupil
 • மேசை - desk
 • கரும்பலகை - chalkboard
 • சுண்ணாம்புக் கட்டி - chalk
 • வெண்பலகை - whiteboard
 • வெண்பலகைக்கான பேனா - board marker
 • பள்ளிப்பை - backpack
 • புத்தகம் - book
 • குறிப்பேடு - notebook
 • தாள் - paper leaf
 • பேனா - pen
 • பென்சில் - pencil
 • குறியீட்டு பேனா - marker
 • பென்சில் பெட்டி - pencil case
 • பென்சில் திருகி - pencil sharpener
 • அளவுகோல் - ruler
 • அழிப்பான் - eraser
 • பசை - glue
 • கத்தரிக்கோல் - scissors
 • கணித கோணம் அளவுகோல் - protractor
 • கணித அளவுகோல் - school compasses
 • அபாகஸ் - abacus
 • கணிப்பான் - calculator
 • பூகோளம் - globe
 • நுண்ணோக்கி - microscope
 • புத்தக அலமாரி - bookshelf
 • கால அட்டவணை - timetable
 • எண்கள் - numbers
 • எழுத்துக்கள் - letters
 • கையெழுத்து பயிற்சி - letter tracing
 • பள்ளி பேருந்து - school bus
 • மதிய உணவு பெட்டி - lunch box
 • பள்ளிக்கூடம் - school
 • ஆசிரியர் - teacher
 • கணினி - computer
Download Classroom objects Flashcards
அபாகஸ் picture flashcards அளவுகோல் picture flashcards அழிப்பான் picture flashcards

School cards pending creation

Create cards
in Tamil
School building flashcards
School building  flashcards

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual பள்ளி Flashcards for Toddlers (36 cards in Tamil)