எண்கள்

20 Tamil printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • பதினெட்டு - eighteen
 • பத்தொன்பது - nineteen
 • இருபது - twenty
 • ஒன்று - one
 • இரண்டு - two
 • மூன்று - three
 • நான்கு - four
 • ஐந்து - five
 • ஆறு - six
 • ஏழு - seven
 • எட்டு - eight
 • ஒன்பது - nine
 • பத்து - ten
 • பதினொரு - eleven
 • பன்னிரண்டு - twelve
 • பதின்மூன்று - thirteen
 • பதினான்கு - fourteen
 • பதினைந்து - fifteen
 • பதினாறு - sixteen
 • பதினேழு - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
ஆறு picture flashcards இரண்டு picture flashcards இருபது picture flashcards

எண்ணிக்கை

10 Tamil printable flashcards for learning Counting topic
 • ஒன்று - one
 • இரண்டு - two
 • மூன்று - three
 • நான்கு - four
 • ஐந்து - five
 • ஆறு - six
 • ஏழு - seven
 • எட்டு - eight
 • ஒன்பது - nine
 • பத்து - ten
Download Counting Flashcards
ஆறு picture flashcards இரண்டு picture flashcards எட்டு picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Tamil flashcards!

There are no more sets of Tamil flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Tamil.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual கணிதம் Flashcards for Toddlers (30 cards in Tamil)