מִספָּרים

20 карточек для изучения темы Цифры (1-20) на Иврит языке!
 • שמוֹנָה-עָשָׂר - восемнадцать
 • תשַע-עֶשׂרֵה - девятнадцать
 • עֶשׂרִים - двадцать
 • אֶחָד - один
 • שנַיִים - два
 • שָלוֹש - три
 • אַרבַּע - четыре
 • חָמֵש - пять
 • שֵש - шесть
 • שֶבַע - семь
 • שמוֹנָה - восемь
 • תִשעָה - девять
 • עֲשָׂרָה - десять
 • אַחַד עָשָׂר - одиннадцать
 • שתֵים-עֶשׂרֵה - двенадцать
 • שלוֹשָה-עָשָׂר - тринадцать
 • אַרבַּע-עֶשׂרֵה - четырнадцать
 • חֲמִישָה-עָשָׂר - пятнадцать
 • שִישָה-עָשָׂר - шестнадцать
 • שִבעָה-עָשָׂר - семнадцать
Скачать карточки "Цифры (1-20)"
אֶחָד карточки энциклопедических знанийאַחַד עָשָׂר карточки энциклопедических знанийאַרבַּע карточки энциклопедических знаний

מנייה עד 10

10 карточек для изучения темы Счёт на Иврит языке!
 • אחת - один
 • שתיים - два
 • שלוש - три
 • ארבע - четыре
 • חמש - пять
 • שש - шесть
 • שבע - семь
 • שמונה - восемь
 • תשע - девять
 • עשר - десять
Скачать карточки "Счёт"
אחת карточки энциклопедических знанийארבע карточки энциклопедических знанийחמש карточки энциклопедических знаний

Математика картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Иврит!

Больше нет доступных наборов карточек на Иврит языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Иврит.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"מתמטיקה" - Визуальный Иврит Словарь для Малышей (30 картинок)