מִספָּרים

20 Hebrew printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • שמוֹנָה-עָשָׂר - eighteen
 • תשַע-עֶשׂרֵה - nineteen
 • עֶשׂרִים - twenty
 • אֶחָד - one
 • שנַיִים - two
 • שָלוֹש - three
 • אַרבַּע - four
 • חָמֵש - five
 • שֵש - six
 • שֶבַע - seven
 • שמוֹנָה - eight
 • תִשעָה - nine
 • עֲשָׂרָה - ten
 • אַחַד עָשָׂר - eleven
 • שתֵים-עֶשׂרֵה - twelve
 • שלוֹשָה-עָשָׂר - thirteen
 • אַרבַּע-עֶשׂרֵה - fourteen
 • חֲמִישָה-עָשָׂר - fifteen
 • שִישָה-עָשָׂר - sixteen
 • שִבעָה-עָשָׂר - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
אֶחָד picture flashcards אַחַד עָשָׂר picture flashcards אַרבַּע picture flashcards

מנייה עד 10

10 Hebrew printable flashcards for learning Counting topic
 • אחת - one
 • שתיים - two
 • שלוש - three
 • ארבע - four
 • חמש - five
 • שש - six
 • שבע - seven
 • שמונה - eight
 • תשע - nine
 • עשר - ten
Download Counting Flashcards
אחת picture flashcards ארבע picture flashcards חמש picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Hebrew flashcards!

There are no more sets of Hebrew flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Hebrew.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual מתמטיקה Flashcards for Toddlers (30 cards in Hebrew)