பண்ணை பறவைகள்

11 карточек для изучения темы Птицы в деревне на Тамильском языке!
 • சேவல் - петух
 • வாத்து - утка
 • வாத்துக் குஞ்சு - утенок
 • வாத்து - гусь
 • காடை - перепел
 • தீக்கோழி - страус
 • மயில் - павлин
 • நீளவால் கோழி - фазан
 • கோழி - курица
 • வான்கோழி - индюк
 • கோழிக்குஞ்சு - цыплёнок
Скачать карточки "Птицы в деревне"
காடை карточки энциклопедических знанийகோழி карточки энциклопедических знанийகோழிக்குஞ்சு карточки энциклопедических знаний

காட்டு பறவைகள்

18 карточек для изучения темы Дикие птицы на Тамильском языке!
 • கிளி - попугай
 • தகைவிலான் குருவி - ласточка
 • குருவி - воробей
 • சைக்கோனியா - аист
 • பிணந்தின்னிக் கழுகு - гриф
 • பருந்து - сокол
 • பனிப்பாடி - пингвин
 • ரீங்காரப்பறவை - колибри
 • ஆந்தை - сова
 • மரங்கொத்தி - дятел
 • கூழைக்கிடா - пеликан
 • அன்ன பறவை - лебедь
 • டைட்மவுஸ் - синица
 • புல்ஃபிஞ்ச் - снегирь
 • காகம் - ворон
 • கழுகு - орёл
 • செந்நாரை - фламинго
 • புறா - голубь
Скачать карточки "Дикие птицы"
அன்ன பறவை карточки энциклопедических знанийஆந்தை карточки энциклопедических знанийகழுகு карточки энциклопедических знаний

Птицы картинки для детей в ожидании создания

Посмотрите другие наборы печатных флэшкарт на Тамильском!

Больше нет доступных наборов карточек на Тамильском языке.
Но вы можете перейти в раздел карточек на
Русском языке и перевести их на Тамильский.

Подпишитесь на рассылку Kids Flashcards

Запинь Флеш-карточки в Pinterest

"பறவைகள்" - Визуальный Тамильском Словарь для Малышей (29 картинок)