ဥယျာဥ်

18 Burmese printable flashcards for learning Garden topic
 • ရေပန်း - fountain
 • ဖန်လုံအိမ် - greenhouse
 • ပန်းခြင်း - hanging basket
 • ခြံစည်းရိုးပင် - hedge
 • မြက်ခင်းပြင် - lawn
 • ပုခက် - porch swing
 • ခြံစည်းရိုး - fence
 • တံခါး - gate
 • ပန်းခင်း - flowerbed
 • အကင်ဖို - brazier
 • ရေကန် - pond
 • နေလှုံခုံ - sun lounger
 • အဖီ - shed
 • ကြိုးပခက် - hammock
 • အလုပ်ရုံ - garage
 • လမ်းကြောင်း - path
 • ရေကန် - pool
 • နားနေဆောင် - arbor
Download Garden Flashcards
ကြိုးပခက် picture flashcardsခြံစည်းရိုး picture flashcardsခြံစည်းရိုးပင် picture flashcards

Home cards pending creation

Create cards
on Burmese
Furniture flashcards
Furniture  31 flashcards
Create cards
on Burmese
House flashcards
House  25 flashcards
Create cards
on Burmese
Rooms flashcards
Rooms  17 flashcards

Check other sets of printable Burmese flashcards!

There are no more sets of Burmese flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards and translate them on Burmese.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual အိမ် Flashcards for Toddlers (18 cards in Burmese)