ชื่อสัตว์โลก

10 Thai printable flashcards for learning Domestic animals topic
 • เต่า - turtle
 • แมว - cat
 • หมา (สุนัข) - dog
 • ปลา - fish
 • นกแก้ว - parrot
 • หนู - mouse
 • หนูตะเภา - guinea pig
 • หนูแฮมสเตอร์ - hamster
 • หนูชินชิล่า - chinchilla
 • นกขมิ้น - canary
Download Domestic animals Flashcards
นกขมิ้น picture flashcards นกแก้ว picture flashcards ปลา picture flashcards

สัตว์ในฟาร์ม

14 Thai printable flashcards for learning Farm animals topic
 • ลา - donkey
 • อูฐ - camel
 • วัวเมีย - cow
 • ม้า - horse
 • หมู - pig
 • กระทิง - bull
 • แพะ - goat
 • กระต่าย - rabbit
 • แกะ - sheep
 • ม้าตัวเล็ก - pony
 • แพะเขา - ram
 • กวาง - reindeer
 • ลามะ - lama
 • หนู - coypu
Download Farm animals Flashcards
กระต่าย picture flashcards กระทิง picture flashcards กวาง picture flashcards

สัตว์ทะเล

29 Thai printable flashcards for learning Sea animals topic
 • ปลากระเบน - stingray
 • ปลาหมึกยักษ์ - octopus
 • สาหร่าย - seaweed
 • ปลาดาว - starfish
 • ปะการัง - coral
 • เปลือกหอย - shell
 • วาฬเพชฌฆาต - orca, killer whale
 • วาฬสเปิร์ม - sperm whale
 • เม่นทะเล - sea urchin
 • ม้าน้ำ - seahorse
 • ปลาโลมา - dolphin
 • กั้ง - crayfish
 • หอยโข่ง - nautilus
 • เต่าทะเล - sea turtle
 • ฉลาม - shark
 • กุ้ง - shrimp
 • หอยทาก - snail
 • วาฬ - whale
 • ดอกไม้ทะเล - sea anemone
 • ปลาหมึก - squid
 • ปู - crab
 • กะพรุน / แมงกะพรุน - jellyfish
 • กุ้งมังกร / กุ้งหนามใหญ่ / ลอบสเตอร์ - lobster
 • ปลานาร์แว็ล - narwhal
 • แมวน้ำมีขน - fur seal
 • วาฬเบลูก้า - beluga
 • ปลาหมึกยักษ์ - giant squid
 • แมวน้ำ - seal
 • ช้างน้ำ - walrus
Download Sea animals Flashcards
กะพรุน / แมงกะพรุน picture flashcards กั้ง picture flashcards กุ้ง picture flashcards

แมลง

23 Thai printable flashcards for learning Insects topic
 • ผีเสื้อ - butterfly
 • เต่าทอง - ladybug
 • ปลวก - termite
 • มด - ant
 • แมลง - bug
 • ยุง - mosquito
 • เรือด - bedbug
 • ต่อ / ตัวต่อ - wasp
 • แตน - hornet
 • แมลงสาบ - cockroach
 • ภมร - bumblebee
 • แมลงปอ - dragonfly
 • ตั๊กแตน - grasshopper
 • แมลงวัน - fly
 • ร่าน - caterpillar
 • เหา - louse
 • ตั๊กแตนตำข้าว - mantis
 • แมลงปีกแข็ง - scarabaeus
 • แมงมุม - spider
 • แมงป่อง - scorpion
 • ภุมระ - bee
 • กิ้งกือ - millipede
 • ไร - mite
Download Insects Flashcards
กิ้งกือ picture flashcards ตั๊กแตน picture flashcards ตั๊กแตนตำข้าว picture flashcards

สัตว์เขตร้อน

21 Thai printable flashcards for learning Jungle animals topic
 • สิงโต / สิงห์ - lion
 • ยีราฟ - giraffe
 • ช้าง - elephant
 • แรด - rhinoceros
 • แมวคล้ายเสือดาว - ocelot
 • เสือชีตาห์ - cheetah
 • กอริลลา - gorilla
 • ตัวกินมด - anteater
 • สมเสร็จ - tapir
 • แพนด้าแดง - red panda
 • ชะนี - gibbon
 • เสือขาว - white tiger
 • ลีเมอร์ / สิฟากา - sifaka
 • ชิมแปนซี / ลิง - monkey
 • เสือดาว - leopard
 • เสือจากัวร์ - jaguar
 • จระเข้ - crocodile
 • เสือ - tiger
 • ม้าลาย - zebra
 • ช้างน้ำ / ฮิปโปโปเตมัส - hippopotamus
 • หมีแพนด้า - panda
Download Jungle animals Flashcards
กอริลลา picture flashcards จระเข้ picture flashcards ชะนี picture flashcards

สัตว์ป่า

22 Thai printable flashcards for learning Forest animals topic
 • กวาง - deer
 • หมูป่า - boar
 • วัวป่า - buffalo
 • กระต่ายป่า - hare
 • เม่น - hedgehog
 • ความเฉื่อยชา - sloth
 • แมวป่าชนิดหนึ่ง - lynx
 • หมี - bear
 • หมาป่าในอเมริกา - coyote
 • คุ้ยเขี่ย - ferret
 • จิ้งจอก - fox
 • เเร็คคูน - raccon
 • กระรอก - squirell
 • หมาป่า - wolf
 • เเบดเจอร์ - badger
 • กระเเต - chipmunk
 • วัวป่าออรอช - bison
 • ตุ่น - mole
 • กวางมูส - moose
 • วูล์ฟเวอรีน - wolverine
 • สกังก์ - skunk
 • มารมอต - marmot
Download Forest animals Flashcards
กระต่ายป่า picture flashcards กระรอก picture flashcards กระเเต picture flashcards

สัตว์อาร์กดิก

14 Thai printable flashcards for learning Arctic animals topic
 • นกฮูก - owl
 • ปลานาร์แว็ล - narwhal
 • แมวน้ำมีขน - fur seal
 • วาฬเบลูก้า - beluga
 • ปลาหมึกยักษ์ - giant squid
 • หมีขั้วโลก - polar bear
 • แมวน้ำ - seal
 • ช้างน้ำ - walrus
 • นกเพนกวิน - penguin
 • จิ้งจอกอาร์กติก - arctic fox
 • มัสก็อกซ์ - muskox
 • หมาป่าขั้วโลก - arctic wolf
 • วาฬเพชฌฆาต - orca, killer whale
 • วาฬ - whale
Download Arctic animals Flashcards
จิ้งจอกอาร์กติก picture flashcards ช้างน้ำ picture flashcards นกฮูก picture flashcards

Animals cards pending creation

Check other sets of printable Thai flashcards!

There are no more sets of Thai flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Thai.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual สัตว์โลก Flashcards for Toddlers (133 cards in Thai)