สี

12 Thai printable flashcards for learning Base colors topic
 • สีน้ำเงิน - blue
 • สีส้ม - orange
 • สีน้ำตาล - brown
 • สีแดง - red
 • สีดำ - black
 • สีเงิน - silver
 • สีทอง - gold
 • สีเทา - gray
 • สีม่วง - purple
 • สีเขียว - green
 • สีเหลือง - yellow
 • สีขาว - white
Download Base colors Flashcards
สีขาว picture flashcards สีดำ picture flashcards สีทอง picture flashcards

สีเพิ่มเติม

20 Thai printable flashcards for learning Secondary colors topic
 • สีชมพู - pink
 • สีม่วง - purple
 • สีปลาแซลมอน - salmon
 • สีน้ำตาลแดง - tan
 • สีฟ้าเขียว - teal
 • สีม่วง - lilac
 • สีฟ้า - aqua
 • สีเขียวนําเงินอ่อน - aquamarine
 • สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า - azure
 • สีเบจ - bisque
 • สีช็อคโกแลต - chocolate
 • สีคเเสดเข้ม - coral
 • สีดำแดง - dark red
 • สีคราม - indigo
 • สีงาช้าง - ivory
 • สีกากี - khaki
 • สีแดงม่วง - magenta
 • สีเบอร์กันดี - maroon
 • สีน้ำเงิน - navy
 • สีเขียวขี้ม้า - olive
Download Secondary colors Flashcards
สีกากี picture flashcards สีคราม picture flashcards สีคเเสดเข้ม picture flashcards

รูปร่าง 2d

35 Thai printable flashcards for learning 2D Shapes topic
 • รูปหลายเหลี่ยม - polygon
 • วงกลม - circle
 • รูปไข่ - oval
 • เลนส์เว้า - lens
 • เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก - crescent
 • โค้ง - arch
 • สั่นกระดิ่ง - annulus
 • ปล้อง - segment
 • ภาค - sector
 • ครึ่งวงกลม - semicircle
 • กางเขน - cross
 • ดวงหทัย - heart
 • เป็นดารา - star
 • ล้อเฟือง - gear
 • เข็มนาฬิกา - arrow
 • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว - isosceles triangle
 • รูปสามเหลี่ยม - triangle
 • สามเหลี่ยมด้านเท่า - equilateral triangle
 • สามเหลี่ยมมุมฉาก - right triangle
 • สามเหลี่ยมป้าน - obtuse triangle
 • สามเหลี่ยมแหลม - acute triangle
 • สี่เหลี่ยมมุมฉาก - rectangle
 • รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส - square
 • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน - rhombus
 • รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน - parallelogram
 • รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - trapezoid
 • ลานสี่เหลี่ยม - quadrilateral
 • จัตุรัส - kite
 • รูปห้าเหลี่ยม - pentagon
 • รูปหกเหลี่ยม - hexagon
 • รูปหกเหลี่ยม - heptagon
 • รูปแปดเหลี่ยม - octagon
 • โนนากอน - nonagon
 • รูปหลายเหลี่ยม - decagon
 • สิบสองเหลี่ยม - dodecagon
Download 2D Shapes Flashcards
กางเขน picture flashcards ครึ่งวงกลม picture flashcards จัตุรัส picture flashcards

รูปร่าง 3 มิติ

17 Thai printable flashcards for learning 3D Shapes topic
 • ลูกบาศก์ - cube
 • ขนานกัน - parallelepiped
 • รูปกระบอก - cylinder
 • ทรงกลม - sphere
 • ปริซึมสามเหลี่ยม - triangular prism
 • ทรงกรวย - cone
 • ปริซึมหกเหลี่ยม - hexagonal prism
 • ปริซึมห้าเหลี่ยม - pentagonal prism
 • พีระมิดสี่เหลี่ยม - square pyramid
 • ปิรามิดสามเหลี่ยม - triangular pyramid
 • พีระมิดหกเหลี่ยม - hexagonal pyramid
 • แปดด้าน - octahedron
 • สิบสองหน้า - dodecahedron
 • รูปหกเหลี่ยม - icosahedron
 • ทรงกรวย - frustum
 • ทรงรี - ellipsoid
 • ทรงลูกบาศก์ - cuboid
Download 3D Shapes Flashcards
ขนานกัน picture flashcards ทรงกรวย picture flashcards ทรงกรวย picture flashcards

Colors and shapes cards pending creation

Check other sets of printable Thai flashcards!

There are no more sets of Thai flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Thai.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual สี Flashcards for Toddlers (84 cards in Thai)