สี

12 cartes flash imprimables en Thaïlandais pour apprendre le sujet "Couleurs de Base"
 • สีน้ำเงิน - bleu
 • สีส้ม - orange
 • สีน้ำตาล - marron
 • สีแดง - rouge
 • สีดำ - noir
 • สีเงิน - argent
 • สีทอง - or
 • สีเทา - gris
 • สีม่วง - violet
 • สีเขียว - vert
 • สีเหลือง - jaune
 • สีขาว - blanc
Télécharger les fiches Couleurs de Base
สีขาว cartes flashสีดำ cartes flashสีทอง cartes flash

สีเพิ่มเติม

20 cartes flash imprimables en Thaïlandais pour apprendre le sujet "Couleurs Secondaires"
 • สีชมพู - rose
 • สีม่วง - mauve
 • สีปลาแซลมอน - rose saumon
 • สีน้ำตาลแดง - tan
 • สีฟ้าเขียว - bleu sarcelle
 • สีม่วง - mauve lilas
 • สีฟ้า - bleu turquoise
 • สีเขียวนําเงินอ่อน - turquoise
 • สีฟ้าเหมือนท้องฟ้า - bleu ciel
 • สีเบจ - rose bisque
 • สีช็อคโกแลต - brun chocolat
 • สีคเเสดเข้ม - rose corail
 • สีดำแดง - rouge foncé
 • สีคราม - bleu indigo
 • สีงาช้าง - blanc ivoire
 • สีกากี - kaki
 • สีแดงม่วง - rose magenta
 • สีเบอร์กันดี - marron
 • สีน้ำเงิน - bleu marine
 • สีเขียวขี้ม้า - vert olive
Télécharger les fiches Couleurs Secondaires
สีกากี cartes flashสีคราม cartes flashสีคเเสดเข้ม cartes flash

รูปร่าง 2d

35 cartes flash imprimables en Thaïlandais pour apprendre le sujet "Formes en 2 Dimensions"
 • รูปหลายเหลี่ยม - polygone
 • วงกลม - cercle
 • รูปไข่ - ovale
 • เลนส์เว้า - lentille
 • เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก - croissant
 • โค้ง - arche
 • สั่นกระดิ่ง - anneau
 • ปล้อง - segment
 • ภาค - secteur
 • ครึ่งวงกลม - demi-cercle
 • กางเขน - croix
 • ดวงหทัย - coeur
 • เป็นดารา - étoile
 • ล้อเฟือง - engrenage
 • เข็มนาฬิกา - flèche
 • สามเหลี่ยมหน้าจั่ว - triangle isocèle
 • รูปสามเหลี่ยม - triangle
 • สามเหลี่ยมด้านเท่า - triangle équilatéral
 • สามเหลี่ยมมุมฉาก - triangle rectangle
 • สามเหลี่ยมป้าน - angle obtus
 • สามเหลี่ยมแหลม - angle aigü
 • สี่เหลี่ยมมุมฉาก - rectangle
 • รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส - carré
 • รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน - losange
 • รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน - parallélogramme
 • รูปสี่เหลี่ยมคางหมู - trapêze
 • ลานสี่เหลี่ยม - quadrilatêre
 • จัตุรัส - diamant
 • รูปห้าเหลี่ยม - pentagone
 • รูปหกเหลี่ยม - hexagone
 • รูปหกเหลี่ยม - heptagone
 • รูปแปดเหลี่ยม - octogone
 • โนนากอน - nonagone
 • รูปหลายเหลี่ยม - décagone
 • สิบสองเหลี่ยม - dodécagone
Télécharger les fiches Formes en 2 Dimensions
กางเขน cartes flashครึ่งวงกลม cartes flashจัตุรัส cartes flash

รูปร่าง 3 มิติ

17 cartes flash imprimables en Thaïlandais pour apprendre le sujet "Géométrie en 3 Dimensions"
 • ลูกบาศก์ - cube
 • ขนานกัน - parallélépipède
 • รูปกระบอก - cylindre
 • ทรงกลม - sphère
 • ปริซึมสามเหลี่ยม - prisme triangulaire
 • ทรงกรวย - cône
 • ปริซึมหกเหลี่ยม - prisme hexagonal
 • ปริซึมห้าเหลี่ยม - prisme pentagonal
 • พีระมิดสี่เหลี่ยม - pyramide carrée
 • ปิรามิดสามเหลี่ยม - pyramide triangulaire
 • พีระมิดหกเหลี่ยม - pyramide hexagonale
 • แปดด้าน - octaèdre
 • สิบสองหน้า - dodécaèdre
 • รูปหกเหลี่ยม - icosaèdre
 • ทรงกรวย - frustum
 • ทรงรี - ellipsoïde
 • ทรงลูกบาศก์ - cuboïde
Télécharger les fiches Géométrie en 3 Dimensions
ขนานกัน cartes flashทรงกรวย cartes flashทรงกรวย cartes flash

Cartes Les Formes et Les Couleurs en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Thaïlandais.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Thaïlandais.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual สี pour les tout-petits (84 cartes en Thaïlandais)