અવયવો

26 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Partes del Cuerpo
 • એડી - talón
 • પગનું તળિયું - planta del pie
 • પગનો અંગુઠો - dedo del pie
 • નખ - uña
 • મુઠ્ઠી - puño
 • માથું - cabeza
 • ગરદન - nuca
 • ગળું - cuello
 • ખભો - hombro
 • છાતી - pecho
 • વાંસો - espalda
 • હાડપિંજર - esqueleto
 • ખોપડી - calavera
 • પેટ - el vientre
 • હાડકું - hueso
 • હાથ - brazo
 • પગ - pierna
 • કોણી - codo
 • હાથ - mano
 • કાંડુ - muñeca
 • હથેળી - mano
 • આંગળી - dedo
 • ગોઠણ - rodilla
 • સાથળ - cadera
 • કુલા - nalgas
 • પગનો પંજો - pie
Descargar tarjetas de Partes del Cuerpo
એડી Tarjetas didacticasકાંડુ Tarjetas didacticasખોપડી Tarjetas didacticas

ચહેરો

20 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Partes de la Cara
 • ચહેરો - cara
 • નાક - nariz
 • કપાળ - frente
 • આંખ - ojo
 • કાન - oreja
 • પાંપણ - pestañas
 • ગાલ - cachete
 • વાળ - pelo
 • હોઠ - labio
 • નસકોરાં - nariz
 • આઇબ્રો - ceja
 • જીભ - lengua
 • હડપચી - barbilla
 • મોઠું - boca
 • જડબા - quijada
 • દાઢી - barba
 • દાંત - diente
 • મૂછ - bigote
 • કરચલીઓ - arrugas
 • ફ્રેકલ્સ - pecas
Descargar tarjetas de Partes de la Cara
આંખ Tarjetas didacticasઆઇબ્રો Tarjetas didacticasકપાળ Tarjetas didacticas

અવસ્થા

12 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Etapas
 • વૃદ્ધ પુરુષ - anciano
 • પુખ્ત - adulto
 • તરુણ, કિશોર - adolescente
 • શિશુ - bebé
 • છોકરો - niño
 • છોકરી - niña
 • બાળકો - los niños
 • સ્ત્રી - señorita
 • જુવાન - joven
 • મહીલા - mujer
 • પુરુષ - hombre
 • વૃદ્ધ મહિલા - anciana
Descargar tarjetas de Etapas
છોકરી Tarjetas didacticasછોકરો Tarjetas didacticasજુવાન Tarjetas didacticas

કુટુંબ

32 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Miembros de la Familia
 • જોડિયા - gemelos
 • વધુ - novia
 • વર - novio
 • પ્રેગનન્ટ - embarazada
 • નવજાત - recién nacida
 • કપલ - pareja
 • પત્ની - esposa
 • પતિ - esposo
 • વાલી - padres
 • બાળકો - niños
 • પિતા - padre o papá
 • માતા - madre o mamá
 • પુત્રી - hija
 • પુત્ર - hijo
 • બહેન - hermana
 • ભાઇ - hermano
 • ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ - abuelos
 • દાદી - abuela
 • દાદા - abuelo
 • ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન - nietos
 • પૌત્રી - nieta
 • પૌત્ર - nieto
 • જોડીયા - hermanos
 • કાકી - tía
 • કાકા - tío
 • ભત્રીજી - sobrina
 • ભત્રીજો - sobrino
 • સાસુ - suegra
 • સસરા - suegro
 • સાસુ - suegra
 • સસરા - suegro
 • પરિવાર - familia
Descargar tarjetas de Miembros de la Familia
કપલ Tarjetas didacticasકાકા Tarjetas didacticasકાકી Tarjetas didacticas
new

આપણા કારીગરો

51 tarjetas imprimibles en Gujarati para aprender el tema de Trabajos y Ocupaciones
 • દરજી - costurera
 • વેઈટર - camarero
 • ખેલાડી - deportista
 • નર્સ (પરિચારિકા ) - enfermera
 • માપનાર - masajista
 • કેમિસ્ટ - químico
 • એક્સમીન્ર - exterminador
 • ફાયર ફાઈટર - bombero
 • સફાઈ કામદાર - limpiador
 • મોડેલ - modelo
 • ડ્રાઈવર - conductor
 • પાદરી - sacerdote
 • સંત - monje
 • સેલર - marinero
 • માછીમાર - pescador
 • દીવ્ર - buceador
 • શિકારી - cazador
 • ફોજી - militar
 • સિક્યુરીટી ગાર્ડ - guardia de seguridad
 • વર્કર - arquitecta
 • ફોર મેન - capataz
 • બિલ્ડર - constructor
 • ઈલેક્ટ્રીશીયન - electricista
 • કલર કરનાર - pintor
 • પ્લમ્બર - fontanero
 • વેલ્ડર - soldador
 • મેકેનિક - mecánico de coches
 • વોશર - lavacoches
 • પેન્શનર - pensionista
 • સુથાર - carpintero
 • ફૂલવાળો - florista
 • વિમાન પરિચારિકા - azafata
 • અવકાશ યાત્રી - astronauta
 • બેકરી વાળો - panadero
 • રસોયો - cocinero
 • વાળંદ - peluquero
 • બાર વાળો - camarero
 • લુહાર - herrero
 • પોલીસ - policía
 • લાઇબ્રેરીયન - bibliotecaria
 • સેક્રેટરી - secretaria
 • મોકલનાર - teleoperadora
 • હિસાબનીશ - contable
 • ક્લાર્ક - empleado
 • રેલટર - corredor de bienes
 • એનાલીસ્ટ - analista
 • ખેડૂત - granjero
 • માળી - jardinero
 • વેપારી - vendedor
 • લોડર - cargador
 • ટપાલી - cartero
Descargar tarjetas de Trabajos y Ocupaciones
અવકાશ યાત્રી Tarjetas didacticasઈલેક્ટ્રીશીયન Tarjetas didacticasએક્સમીન્ર Tarjetas didacticas

Personas tarjetas pendientes de creación

Crear tarjetas con
imágenes en Gujarati
tarjetas didacticas de Profesiones
Profesiones  36 tarjetas

Consulta otros conjuntos de tarjetas de Gujarati imprimibles.

No hay más conjuntos de fichas de Gujarati. Pero puedes ir a la sección de tarjetas de Español y traducirlos al Gujarati.

Suscríbase a la Kids Flashcards

Añade tarjetas educativas a tu Pinterest

Tarjetas visuales de લોકો para niños pequeños (141 tarjetas en Gujarati)