અવયવો

26 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Parties du Corps Humain"
 • એડી - talon
 • પગનું તળિયું - plante des pieds
 • પગનો અંગુઠો - orteil
 • નખ - ongle
 • મુઠ્ઠી - poing
 • માથું - tête
 • ગરદન - nuque
 • ગળું - cou
 • ખભો - épaule
 • છાતી - poitrine
 • વાંસો - dos
 • હાડપિંજર - squelette
 • ખોપડી - crane
 • પેટ - abdomen
 • હાડકું - os
 • હાથ - bras
 • પગ - jambe
 • કોણી - coude
 • હાથ - main
 • કાંડુ - poignet
 • હથેળી - paume
 • આંગળી - doigt
 • ગોઠણ - genou
 • સાથળ - hanche
 • કુલા - fesses
 • પગનો પંજો - pied
Télécharger les fiches Parties du Corps Humain
એડી cartes flashકાંડુ cartes flashખોપડી cartes flash

ચહેરો

20 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Parties du Visage"
 • ચહેરો - visage
 • નાક - nez
 • કપાળ - front
 • આંખ - oeil
 • કાન - oreille
 • પાંપણ - cils
 • ગાલ - joue
 • વાળ - cheveux
 • હોઠ - levre
 • નસકોરાં - narine
 • આઇબ્રો - sourcil
 • જીભ - langue
 • હડપચી - menton
 • મોઠું - bouche
 • જડબા - machoire
 • દાઢી - barbe
 • દાંત - dent
 • મૂછ - moustache
 • કરચલીઓ - rides
 • ફ્રેકલ્સ - taches de rousseur
Télécharger les fiches Parties du Visage
આંખ cartes flashઆઇબ્રો cartes flashકપાળ cartes flash

અવસ્થા

12 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Âges de la Vie"
 • વૃદ્ધ પુરુષ - homme âgé
 • પુખ્ત - adulte
 • તરુણ, કિશોર - adolescent
 • શિશુ - bébé
 • છોકરો - garçon
 • છોકરી - fille
 • બાળકો - enfants
 • સ્ત્રી - fille
 • જુવાન - jeunes
 • મહીલા - femme
 • પુરુષ - homme
 • વૃદ્ધ મહિલા - femme âgée
Télécharger les fiches Les Âges de la Vie
છોકરી cartes flashછોકરો cartes flashજુવાન cartes flash

કુટુંબ

32 cartes flash imprimables en Gujarati pour apprendre le sujet "Les Membres de la Famille"
 • જોડિયા - jumeaux
 • વધુ - mariée
 • વર - marié
 • પ્રેગનન્ટ - enceinte
 • નવજાત - bébé
 • કપલ - couple
 • પત્ની - femme
 • પતિ - mari
 • વાલી - parents
 • બાળકો - enfants
 • પિતા - père / papa
 • માતા - mère / maman
 • પુત્રી - fille
 • પુત્ર - fils
 • બહેન - soeur
 • ભાઇ - frère
 • ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ - grand-parents
 • દાદી - grand-mère
 • દાદા - grand-père
 • ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન - petits-enfants
 • પૌત્રી - petite-fille
 • પૌત્ર - petit-fils
 • જોડીયા - frère et soeur
 • કાકી - tante
 • કાકા - oncle
 • ભત્રીજી - nièce
 • ભત્રીજો - neveu
 • સાસુ - belle-mère
 • સસરા - beau-père
 • સાસુ - belle-mère
 • સસરા - beau-père
 • પરિવાર - famille
Télécharger les fiches Les Membres de la Famille
કપલ cartes flashકાકા cartes flashકાકી cartes flash

Cartes Personnes en attente de création

Créez des cartes
sur le Gujarati
Imagiers Les Professions Créatives
Les Professions Créatives  36 flashcards
Créez des cartes
sur le Gujarati
Imagiers Les Métiers
Les Métiers  51 flashcards

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Gujarati.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Gujarati.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual લોકો pour les tout-petits (141 cartes en Gujarati)