Αριθμοί(1-20)

20 cartes flash imprimables en Grec pour apprendre le sujet "Des Nombres (1-20)"
 • δεκαοκτώ - dix-huit
 • δεκαεννέα - dix-neuf
 • είκοσι - vingt
 • ένα - un
 • δύο - deux
 • τρία - trois
 • τέσσερα - quatre
 • πέντε - cinq
 • έξι - six
 • επτά - sept
 • οκτώ - huit
 • εννέα - neuf
 • δέκα - dix
 • έντεκα - onze
 • δώδεκα - douze
 • δεκατρία - treize
 • δεκατέσσερα - quatorze
 • δεκαπέντε - quinze
 • δεκαέξι - seize
 • δεκαεπτά - dix-sept
Télécharger les fiches Des Nombres (1-20)
δέκα cartes flashδεκαεννέα cartes flashδεκαέξι cartes flash

Αρίθμηση

10 cartes flash imprimables en Grec pour apprendre le sujet "Compter"
 • ένα - un
 • δύο - deux
 • τρία - trois
 • τέσσερα - quatre
 • πέντε - cinq
 • έξι - six
 • επτά - sept
 • οχτώ - huit
 • εννιά - neuf
 • δέκα - dix
Télécharger les fiches Compter
δέκα cartes flashδύο cartes flashένα cartes flash

Cartes Math en attente de création

Consultez dautres séries de flashcards imprimables !

Il n’y a plus de sets de flashcards Grec.
Mais vous pouvez aller dans la section des
flashcards en Française et les traduire en Grec.

Abonnez-vous aux fiches enfants

Épinglons des cartes flash éducatives sur votre Pinterest

Flashcards Visual Μαθηματικά pour les tout-petits (30 cartes en Grec)