Αριθμοί(1-20)

20 Greek printable flashcards for learning Numbers (1-20) topic
 • δεκαοκτώ - eighteen
 • δεκαεννέα - nineteen
 • είκοσι - twenty
 • ένα - one
 • δύο - two
 • τρία - three
 • τέσσερα - four
 • πέντε - five
 • έξι - six
 • επτά - seven
 • οκτώ - eight
 • εννέα - nine
 • δέκα - ten
 • έντεκα - eleven
 • δώδεκα - twelve
 • δεκατρία - thirteen
 • δεκατέσσερα - fourteen
 • δεκαπέντε - fifteen
 • δεκαέξι - sixteen
 • δεκαεπτά - seventeen
Download Numbers (1-20) Flashcards
δέκα picture flashcards δεκαεννέα picture flashcards δεκαέξι picture flashcards

Αρίθμηση

10 Greek printable flashcards for learning Counting topic
 • ένα - one
 • δύο - two
 • τρία - three
 • τέσσερα - four
 • πέντε - five
 • έξι - six
 • επτά - seven
 • οχτώ - eight
 • εννιά - nine
 • δέκα - ten
Download Counting Flashcards
δέκα picture flashcards δύο picture flashcards ένα picture flashcards

Math cards pending creation

Check other sets of printable Greek flashcards!

There are no more sets of Greek flashcards.
But you can go to the section of
English flashcards  and translate them on Greek.

Subscribe to the Kids Flashcards

Lets Pin Educational Flash Cards to Your Pinterest

Visual Μαθηματικά Flashcards for Toddlers (30 cards in Greek)